scroll
Aftale om målrettet varmecheck og udfasning af gasfyr- Vejen frem er ud med sort energi og ind med det grønne, mener klimaminister Dan Jørgensen. Arkivfoto: Ulrik Jantzen..

Aftale om målrettet varmecheck og udfasning af gasfyr

Referingen afsætter 1. mia. kroner til en skattefri varmecheck og 250 mio. kroner til grøn varme.

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grøn-ne, Kristendemokraterne og Alternativet afsætter sammen 1. mia. kroner til en skattefri varmecheck til dem, der er hårdest ramt af de voldsomme prisstignin-ger på varme. Med aftalen afsættes der også 250 mio. kroner til grøn varme. Parterne er enige om, at nyinstallation af gasfyr skal standses hurtigst muligt og der skal udarbejdes en plan for at udfase gasfyr helt.

Partierne er enige om en skattefri varmcheck på ca. 3.750 kr. til de hårdest ramte ca. 320.000 danske husstande. Checken målrettes husstande med årlig husstandsindkomst under 550.000 kr. og en varmekilde, der er ramt af høje prisstigninger. Checken udbetales automatisk til denne målgruppe uden ansøgning og hurtigst muligt.

Stop for gasfyr og mere grøn fjernvarme
Varmechecken er en midlertidig hjælp på den korte bane, men på sigt skal sort gas ikke bruges som varmekilde i danske hjem. Der er enighed om, at regeringen arbejder for et stop for nyinstallation af gasfyr hurtigst muligt, og at gasfyr i danske hjem skal udfases. Der afsættes en kvart milliard til at sikre hurtigere udfasning af fossile varmekilder og til at understøtte bl.a. mere grøn fjernvarme.

- Vejen frem er ud med sort energi og ind med det grønne. Derfor er varmechecken kun midlertidig, og vi skruer med aftalen endnu mere op for udfasning af gasfyr. Titusindvis af danskere vil i de kommende år få gasfyret udskiftet, og vi vil få mere grøn fjernvarme. Det er afgørende for at løse klimakrisen og vil samtidig skærme danskerne mod høje gaspriser, siger klimaminister Dan Jørgensen. Han oplyser, at Regeringen vender tilbage med et konkret oplæg for udmøntning af 250 mio. kr. til udfasning af fossile varmekilder.

-pf

13/2 2022