LCA
scroll
Bedre installationer i etageboliger med decentralt 3-rørs system

Bedre installationer i etageboliger med decentralt 3-rørs system

SPONSORERET INDHOLD: Sparer energi, styrker komfort og hygiejne ved at fjerne varmt brugsvand fra cirkulationen i traditionelle systemer

Det traditionelle centrale system består typisk af en varmekilde f.eks. fjernvarmeveksler, gas eller olie kedel eller varmepumpe. Herfra forgrener varmen sig ud - frem og retur - til de enkelte lejligheder med et temperatursæt på 50-65°C/30-35°C

Ligeledes er der typisk en stor, fælles varmtvandsbeholder, der forsyner de enkelte lejligheder med varmt brugsvand, samt en cirkulationsledning, der skal sikre, at ventetiden ikke bliver for lang. Dette system med fem rør er det mest udbredte, der bl.a. ses i klassiske lejlighedsbyggerier.

- Det betyder, at man traditionelt kører med to parallelle systemer – varmt brugsvand og varme – hvor vi med vores nye 3-rørs system vælger at fjerne det varme brugsvand med cirkulation, fortæller Anders Møller fra Uponor Vvs.

- I stedet produceres det varme vand ude i lejlighederne, når der er brug for det. Det sparer energi, og samtidig skal der kun holdes ét netværk ved lige.

Det decentrale system vil oftest bestå af en varmekilde i kombination med en buffertank for at udjævne spidsbelastninger, hvorfra varmen forgrener sig ud til de enkelte lejligheder. 

Med den nye, decentrale løsning monteres der i hver lejlighed en unit, som producerer det varme brugsvand i umiddelbar nærhed af, hvor det skal bruges.

Fordele for ejendommen-/ Installatøren

- Energibesparelser på 30-50 %, da der ikke skal drives og vedligeholdes en cirkulationsledning til varmt brugsvand døgnet rundt.
- Færre stigestrenge = mindre risiko for korrosion.
- Færre stigestrenge = færre udgifter til underentreprenører, (hulboring, isolering brandlukning)
- Hurtigere installation (ca. 30%).
- Færre tunge løft og uhåndterbare materialer i byggefasen. Dermed bedre arbejdsmiljø.

Fordele for brugeren

- Individuel komfort i hver bolig, da varmen kan tilpasses den enkelte brugers behov.
- Mindre risiko for Legionella, da det varme vand først produceres, når der er behov.
- Grøn profil giver god samvittighed.
- Statens Serum Instituts 2020-rapport:

Legionella er stigende i Danmark sammenlignet med resten af Europa. Dette kan forebygges, når det varme brugsvand tages ud og laves på stedet, når der er brug for det. Risikoen for Legionella er størst, når varmt brugsvand i længere tid står i rør eller tanke.

Statens Serum Institut oplyser i sin rapport fra 2020, at der i alt blev registreret 278 tilfælde af legionærsygdom (LS), heraf menes 263 at være smittet i Danmark. Dermed var 2020 året med det hidtil højeste antal Legionellatilfælde med formodet smitte i Danmark.

28/9 2021