LCA
scroll
Danmark skal være meget grønnere Husejere med sorte fyr skal hurtigt over på fjernvarme eller grønne varmepumper, fastslår klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. Arkivfoto: Ulrik Jantzen

Danmark skal være meget grønnere

Danmark skal hurtigst muligt være fri for russisk energi, og den grønne omstilling er svaret, lyder det fra regeringen.

Grønne løsninger og mere vedvarende energi er svaret på, hvordan Danmark og Europa bliver uafhængige af Ruslands sorte gas. Det mener Regeringen, der tirsdag præsenterede "Danmark kan mere II", der skal øge tempoet i den grønne omstilling og give os langt mere grøn strøm, hurtig udfasning af gasfyr og mere grøn gas. Den grønne fjernvarme skal være udrullet senest i 2028 - og danskere med sorte fyr skal i år have besked om, hvorvidt der er fjernvarme på vej til deres hjem.

Danmark skal firedoble den samlede produktion af vedvarende energi på land frem mod 2030. Nordsøens enorme havvindspotentiale skal høstes, og forberedelserne til flere energiøer igangsættes. Og der skal snurre endnu mere havvind inden udgangen af 2030.

- Klimakampen har aldrig været vigtigere, og vi vil forsyne Europa med grøn energi og fortrænge russisk gas. Derfor foreslår vi at firedoble produktionen af vedvarende energi på land, og vi gør klar til flere energiøer. Samtidig skal husejere med sorte fyr over på fjernvarme eller grønne varmepumper, siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Fem spor i udspillet
Udspillet består i alt af fem spor, der tilsammen vil accelerere den grønne omstilling i Danmark og Europa:
1. Mere grøn varme. Naturgas skal udfases.
2. Mere grøn gas. Mere gas til Europa.
3. Mere grøn strøm.
4. Grøn skattereform – omstilling af industrien.
5. Grønne danske løsninger skal omstille Europa.

Mere grøn varme. Naturgas skal udfases
Danmark skal reducere forbruget af naturgas for hurtigst muligt at blive uafhængig af Rusland. Derfor skal de omtrent 400.000 husejere med fossil opvarmning over på en anden varmekilde. Fjernvarmenettet skal udvides, så endnu flere husstande kan få grøn og billig varme. Det er regeringens mål, at de sidste fjernvarmeprojekter er afsluttet i 2028. For hjem, der ikke kan få fjernvarme, er målet, at de skifter fyret ud med en grøn varmepumpe. For de resterende husholdninger skal naturgassen skiftes ud med grøn gas.

Mere grøn gas. Mere gas til Europa
EU-Kommissionen vurderer, at EU's forbrug af russisk gas kan reduceres med to tredjedele inden årets udgang og udfases helt inden 2030. Danmark ønsker at påtage sig en ledende rolle i at nå målet ved at øge udbygningen af grøn gas, bidrage med grøn energi, grønne løsninger og dansk naturgas.
Regeringen vil fremrykke biogasproduktionen, herunder et planlagt udbud samt fremrykke og midlertidigt øge indvindingen af gas i Nordsøen på allerede licensbelagte felter.
Desuden vil regeringen rydde eventuelle administrative barrierer af vejen, så Tyra-feltet kan producere naturgas hurtigst muligt. Det vil være med til at fortrænge russisk gas i EU og kan yderligere hjælpes på vej ved at øge den danske gasforsyning via Baltic Pipe.

Mere grøn strøm
Danmark skal drives af grøn strøm, der skal erstatte benzin og diesel i vores biler, fjerne naturgassen i vores hjem samt fortrænge olie, kul og gas fra vores industri.
Det vurderes, at der er potentiale for at udnytte 35 gigawatt (GW) havvind i Danmark frem mod 2050, og det potentiale ønsker regeringen at høste til fulde. De 35 GW havvind er 15 gange så meget, som vi har i dag – og svarer desuden nogenlunde til det, vi så på globalt plan i 2020.

Regeringen vil udbygge massivt med vedvarende energi allerede frem mod 2030, både til lands og til vands, hvilket skal gøre Danmark til nettoeksportør af grøn energi i 2030.
Regeringen vil før sommerferien komme med et udspil om grøn strøm, både på land og på havet. Udspillet vil indeholde en plan for, at Danmark er nettoeksportør af grøn energi i 2030. Der skal udbydes yderligere 1-4 GW havvind til etablering inden udgangen af 2030 så den den samlede produktion af vedvarende energi fra solceller og vindmøller på land kan firedobles inden 2030.


Grønne danske løsninger kan omstille Europa
Ikke bare Danmark, men hele Europa står over for en omfattende grøn omstilling. Senest i 2050 skal EU være klimaneutral, og Danmark går forrest i arbejdet for at skabe et grønnere og mere energiuafhængigt Europa, konkluderer Regeringen, der vil arbejde for at øge EU's klimamål for vedvarende energi og energieffektivitet samt fremme dansk eksport af vedvarende energi samt klima- og energiteknologi.

Gennem Danmarks landesamarbejder skal der desuden sættes skub i gasudfasningen i europæiske nøglelande og etableres en såkaldt Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der skal bidrage til, at danske virksomheder har adgang til finansiering til deres grønne projekter.

Grøn skattereform – omstilling af industrien
Danske virksomheder skal producere så klimavenligt som muligt, og udledningen af CO2 skal ned. Regeringen fremlægger et udspil til en grøn skattereform, der skal være en hovedmotor i den grønne omstilling. Reformen indeholder derfor en ensartet CO2-afgift samt grøn støtte, der skal holde hånden under danske arbejdspladser, forklarer klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

-pf

19/4 2022