LCA
LCA
scroll
Energistyrelsen vil hjælpe virksomheder væk fra gasMange virksomheder står for at skulle omlægge deres energiforsyning. Grafik: Alexandra Koch – Pixabay.

Energistyrelsen vil hjælpe virksomheder væk fra gas

En række virksomheder kan komme i klemme, hvis krisen mellem Europa og Rusland intensiveres. En ny indsats skal understøtte gasudfasning i de berørte virksomheder

Den nuværende geopolitiske situation kan betyde, at en række virksomheder står uden adgang til gas og derfor må stoppe eller nedskalere deres produktion.

De berørte virksomheder er de såkaldte ikke-beskyttede gaskunder. Ikke-beskyttede gaskunder er virksomheder/produktionssteder, som ikke er garanteret at få dækket deres gasbehov, hvis der indtræder en alvorlig forsyningskrise i det danske gassystem.

Energistyrelsen søsætter derfor snarest en proaktiv indsats, hvor der tages kontakt til de ikke-beskyttede virksomheder. Målet er at afdække, hvordan Erhvervspuljen - samt mulige andre initiativer - på en effektiv og hurtig måde kan understøtte gasreducerende tiltag i virksomheden, som kan gennemføres på den korte bane.

Indsatsen skal samtidig bidrage til, at virksomhederne så vidt muligt ikke overgår til alternative fossile brændsler frem for grønne løsninger, såsom elektrificering.

Ikke-beskyttede gaskunder kan således forvente at modtage et opkald fra Energistyrelsen i løbet af maj måned. Energistyrelsen står efterfølgende til rådighed for videre dialog med virksomhederne.

-pf

10/5 2022