Aktuelle nyheder - VVS

Forventet minus hos Brøndum

Forventet minus hos Brøndum

Brøndum-koncernen fik det forventede underskud på 9,6 mio. kr., men budgetterer med et positivt resultat i 2017/18

Del artiklen på

- Resultatet for regnskabsåret 2016/2017 er naturligvis ikke tilfredsstillende, men resultatet er på det niveau, koncernledelsen forventede. Graver man dybere i tallene, står det imidlertid klart, at vi efter flere års udfordringer er på ret kurs, siger adm. direktør Jes Jensen fra Brøndum-koncernen, der leverer professionelle entrepriseløsninger inden for VVS, ventilation, sprinkler og køl til bygninger og industrianlæg.

Jes Jensen indtog posten som adm. direktør i 2016, og i september 2016 indtrådte Torben Bjerre-Madsen som bestyrelsesformand - begge med maksimal fokus på den turn around, som nu begynder at sætte konkrete spor.

Den positive udvikling i Brøndum underbygges af, at regnskabsårets fjerde kvartal endte i et nul, og at første kvartal i indeværende regnskabsår har givet overskud.

- Set i det store perspektiv er vi på vej fremad. Vi har en tilfredsstillende ordrebeholdning, der er både solid og sund. For indeværende regnskabsår forventer vi som minimum et uændret aktivitetsniveau og sorte tal på bundlinjen, tilføjer Jes Jensen.

Styr på problematiske projekter
Brøndum-koncernens udfordringer kan især henføres til enkelte problematiske og tabsgivende projekter.

- Disse projekter daterer sig flere år tilbage i tiden. Men vi har nu fået styr på disse projekter og hegnet dem ind. Samtidig har koncernen i det seneste år været gennem en omfattende proces, hvor vi har endevendt politikker, procedurer og handlinger for at identificere årsagerne til, at tingene nogle gange er gået skævt. Dette har resulteret i mange forandringer og ændrede procedurer, siger Jes Jensen.

Fokus på forandringsledelse
Jes Jensen ser den igangværende genopretning af Brøndum-koncernen som en kombination af en turn around og en organisationsudvikling med fokus på forandringsledelse.

- Sagen er jo den, at verden bliver mere og mere kompliceret - også den verden, Brøndum agerer i. Vi skal både følge med og være på forkant af den udvikling. Derfor arbejder vi meget med at klæde organisationen på til denne virkelighed, og det har stillet store krav til både medarbejdere og ledere, siger Jes Jensen, der peger på, at medarbejdernes forandringsparathed og engagement i stor udstrækning har været med til at skabe de positive forandringer.

Bundlinje frem for toplinje
Som led i den igangværende turn around vil teknikentreprenørens ordrebog fremover komme til at afspejle bevidst fokus på at vælge de rigtige opgaver.

- Fremadrettet vil Brøndums førsteprioritet være at sikre en moderat, organisk vækst i hele organisationen. Der er masser af opgaver at tage fat på ude i markedet, så vi skal kunne navigere os frem til de job, der kan underbygge vores målsætning om en solid bundlinje fremfor at gå ensidigt efter vækst på toplinjen, siger bestyrelsesformand Torben Bjerre-Madsen, der tilføjer:

- 2016/17 gav et dårligt resultat, men det var forventet. Og med de fokuserede og gennemgribende forandringer, som Jes Jensen er drivkraften bag, har vi skabt grundlaget for en positiv udvikling, der udnytter Brøndum koncernens kompetencer, erfaringer og position i markedet.

-kj

Læs mere om VVS

4/10 2017
  • Munters

    Munters

    Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
  • Danvak

    Danvak

    Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima