LCA
LCA
scroll
Lige så stærkt som cement – markant bedre for miljøetRør i udgravning.

Lige så stærkt som cement – markant bedre for miljøet

IBF har skruet op for sine bæredygtige ambitioner og lancerer en ny standard for afløbssortimentet. Fremadrettet produceres alle afløbsprodukter med mindre cement, hvilket reducerer CO2-udledningen med cirka 40 %

Inden udgangen af 2030 vil IBF reducere CO2-udledningen fra forretningen med 70 %. Derfor er betonproducenten gået i gang med at introducere nye bindemidler, som kan erstatte dele af cementen, på alle sine fabrikker.

Produktionen af afløbsprodukter er det første samlede sortiment, der omlægges til den nye standard.

Cement, som udgør den vigtigste bestanddel af beton, er et CO2-tungt materiale.

Der findes en række alternative råmaterialer, som kan erstatte dele af cementen, men ofte er der begrænsede mængder af dem.

Når IBF nu kan ændre hele standardsortimentet på afløb, så skyldes det, at virksomheden anvender Ground Granulated Blast-furnace Slag (GGBS), som er et restprodukt fra stålproduktionen.

- Det smarte ved GGBS er, at det er lige så stærkt som cement og skaber de samme egenskaber i beton. Men fordi GGBS er et restprodukt, som opstår, når man producerer stål, så er CO2-udledningen væsentligt lavere.

- CO2-udledningen følger nemlig altid hovedproduktet, som i dette tilfælde er stål, og ikke spildet fra produktionen, forklarer ingeniør og afdelingschef i IBF, Jesper K. K. Bang.

- Det betyder, at CO2-udledningen fra beton reduceres drastisk, når vi anvender GGBS i stedet for cement, siger han.

Påvirker kun CO2-regnskabet
Brugen af GGBS er ikke nyt. Det har været anvendt i betonproduktion i årtier i andre dele af Europa, men i Danmark har det aldrig været særlig udbredt. Det vil IBF imidlertid ændre på nu.

- Vi har sat alle sejl ind på at nedbringe CO2-udledningen fra vores produkter. Vi har arbejdet i flere år på at skaffe adgang til GGBS, og nu er vi klar til at sætte hastigheden på produktionen op, siger Jesper K. K. Bang.

For dem, der skal bruge cementen, kommer der ikke til at være nogle mærkbare ændringer. Holdbarheden og styrken er den samme. Varenummeret er det samme. Produkterne skal håndteres på samme måde ude på byggepladsen, og prisen er den samme.

Den eneste ændring er, at CO2-udledningen fra afløbsprodukterne reduceres med cirka 40 %.

Dokumentationen for CO2-reduktionen er også på plads. IBF leverer EPD'er på standard afløbsrør, som viser den præcise CO2-udledning fra det enkelte produkt.

CO2-reduktionen skal ses i forhold til CO2-udledningen fra produktionen i 2021. Nogle enkelte produkter ligger lige under 40 %. Resten ligger over.

- EPD'er er et utroligt vigtigt værktøj for vores kunder, som skal bruge disse informationer, når de skal udarbejde klimaregnskaber, og når de ønsker at få Svanemærket eller DGNB-certificeret deres byggerier.

- Derfor er vi glade for, at vi helt fra starten kan levere EPD'er til kunderne på de nye CO2-reducerede afløbsrør, siger Jesper K. K. Bang.

Ifølge bestyrelsesformand i IBF, Preben Rosenkilde, har produktet et stort nationalt potentiale.

- IBF er en af Danmarks største betonproducenter. Vi ved, at vi har et stort klimaaftryk. Derfor har vi også et tilsvarende ansvar for at reducere det. Det her er et vigtigt skridt på vejen i den retning. Vi sidder på en stor markedsandel indenfor afløb.

- Når vi ændrer hele sortimentet på den her måde, kan det potentielt få stor betydning for den samlede CO2-udledning fra afløbsområdet i Danmark, siger han.

GGBS i beton

GGBS (Ground Granulated Blast-furnace Slag) er betegnelsen for formalet, granuleret højovnsslagge fra stålindustrien. Det er et restprodukt fra produktionen af stål, som kan anvendes som erstatning for cement i betonproduktion.

CO2-udledningen fra GGBS er væsentligt lavere end cement, fordi de gældende regler for CO2-beregninger altid tilskriver hele CO2-udledningen fra produktionen af et produkt til selve hovedproduktet (i dette tilfælde stål).

Når GGBS erstatter cement i betonproduktionen, reduceres CO2-udledningen derfor simultant med mængden af cement. IBF har opkøbt GGBS, så de har forsyninger flere år ud i fremtiden.

-dc

6/6 2024