Aktuelle nyheder - VVS

Ny rørbæring til sanitets- og varmeinstallationerFoto: Armacell.

Ny rørbæring til sanitets- og varmeinstallationer

Det miljøvenlige letvægtsmateriale Armafix fra Armacell opfylder kravene i DS452-3 og undgå energitab på grund af varmebroer

Del artiklen på

Med Armafix VVS præsenterer Armacell nu en helt ny rørbærer, der er udviklet specielt til at opfylde kravene i DS452-3. Armafix VVS består af genanvendt PET, som på ydersiden er pålimet lakerede aluminiumsplader. Beklædningen tjener samtidigt som udvendig fugtspærre. De lysegrå aluminiumsplader er farvemæssigt afstemt efter isogenopak-farven, så det beklædte isoleringssystem også optisk fremstår som en enhed.

Armafix VVS monteres nemt, hurtigt og pænt: Ved det efterfølgende isoleringsarbejde skubbes isoleringsmaterialet tæt hen mod rørbæreren.

Isoleringstykkelserne er tilpasset sortimentet af mineraluld, og på produktet er der printet en tydelig angivelse af rørdiameter og isoleringstykkelse. Armafix VVS fås i isoleringstykkelser fra 20 til 80 mm og til udvendige rørdiametre på op til 114 mm.

Rørbæreren er velegnet til sanitets- og varmeinstallationer med en driftstemperatur på op til maks. +80 °C. Til klimainstallationer og kolde installationer eller isolering af anlæg med middeltemperaturer i minusområdet anbefaler Armacell brug af Armafix AF rørbæreren.

Armafix VVS og passende rørbøjler introduceres som praktisk kombiboks i april i Danmark.

Uisolerede rørophæng giver varmetab
I modsætning til kolde ledninger, hvor varmebroer på grund af uisolerede rørbærere kan forårsage kondensdannelse og medføre meget dyre følgeskader, kendes energitabet forårsaget af bæringer som regel ikke på varme rør. Effekten af varmebroer kan kun ses i termografiske optagelser. På et 100 m langt kobberrør på Ø 35 mm og en medietemperatur på 75 °C, som er isoleret med 40 mm mineraluld, vil energitabet, hvis man ikke anvender de præisolerede bæringer, være 9.336 kW/h.

Med brug af Armafix VVS bæringer vil energitabet istedet lande på 8.171 kW/h - altså en energibesparelse på 1.225 kWh/pr. år.

Afhængigt af rørdiameteren kan varmetabet i et ikke-isoleret rørophæng svare til varmetabet i en uisoleret rørledning på op til 1 m længde. Foto: Armacell.

Upcycling ved PET-flasker
Armafix VVS fremstilles af genbrugsmateriale fra PET-flasker. Alt frasorteret produktionsmateriale genanvendes 100 % til fremstilling af nye PET-blokke, og når rørbærerne udfases, kan de genanvendes de 100 %. Armacell realiserer således konsekvent 'cradle to cradle'-princippet.

Mens kvaliteten af PET-drikkeflasker mindskes ved traditionel genanvendelse,  f.eks. i papirbranchen, anvender Armacell genbrugsmaterialet til et højteknologisk produkt.

Materialet kræver over 60 % mindre energi til fremstillingen end PUR og frigiver over 80 % mindre CO2. Med PET fremstillet af genbrugsmateriale kan dette endda blive endnu bedre: I forhold til traditionelt PET-skum bruger produktet 40 % mindre energi og forårsager 30 % mindre CO2.

Skærpede krav
På trods af, at energitabet i et uisoleret rørophæng svarer til varmetabet i en ikke-isoleret rørledning på op til 1 m længde, foretages der i praksis som regel ikke isolering af rørophæng. Den danske standard DS452, der blev ændret i slutningen af 2013, sætter nu en stopper for denne mangel.

Ved anvendelse af rørbøjler af metal på tekniske installationer, som gennembryder isoleringslaget, skal der nu kompenseres for disse varmebroer med en større isoleringstykkelse på hele installationen. I henhold til DS/EN ISO 12241, anneks A, tabel A.1, beregnes varmetabet i den danske standard til 15 % i bygninger og 25 % uden for bygninger på grund af varmebroer på rørbærere. Ved anvendelse af ikke-isolerede rørbærere kan isoleringstykkelsen øges med op til 36 % afhængigt af den udvendige rørdiameter og de specifikke krav.

-kj

Læs mere om VVS

25/4 2017
  • Danvak

    Danvak

    Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima
  • Munters

    Munters

    Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima