left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - VVS

Nye regler om målere og varmefordelingsmålere sendes i høring De nye krav i bekendtgørelsen betyder, at processen vedr. aflæsningen af målere bliver lettet for både forbrugere, erhvervsdrivende, målerfirmaer og fjernvarmeselskaber.

Nye regler om målere og varmefordelingsmålere sendes i høring

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling i høring

Del artiklen på

Energi - Samfund

EU's energieffektivitetsdirektiv (EED) er opdateret med krav om, at nyinstallerede målere skal være fjernaflæselige, og eksisterende målere senest den 1. januar 2027 skal udskiftes med eller gøres fjernaflæselige. For at implementere direktivet i dansk lovgivning sendes bekendtgørelsen om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling i høring. Høringsfristen er den 3. august 2020. Reglerne træder i kraft den 25. oktober 2020.

Formålet med ændringen er at implementere de nye bestemmelser i energieffektivitetsdirektivet (EED) i dansk lovgivning. Derudover præciserer ændringsbekendtgørelsen en række præciseringer i ordlyd og henvisninger.

De nye krav betyder, at processen vedr. aflæsningen af målere bliver lettet for både forbrugere, erhvervsdrivende, målerfirmaer og fjernvarmeselskaber, idet fjernaflæselige målere kan aflæses uden adgang til den bygning, måleren er placeret i.

Kravet om fjernaflæselighed gælder målere og varmefordelingsmålere til måling af opvarmning, køling og varmt brugsvand.

De nye krav skal være med til at understøtte den teknologiske udvikling på området og den almindelige praksis i branchen.

Høringsbrev, udkast til bekendtgørelse m.v. kan findes her.

I samme forbindelse sender Energistyrelsen bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder og -brugere om energiforbrug og fakturering m.v. (faktureringsbekendtgørelsen) i høring.

Denne bekendtgørelse forventes at blive sendt i høring af Energistyrelsen ultimo juni 2020. Den forventede høringsfrist er medio august.

-los

Læs mere om VVS

19/6 2020
  • Munters

    Munters

    Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
  • Danvak

    Danvak

    Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima