Aktuelle nyheder - VVS

Varmepumper – hvad siger reglerne? Den nye folder indeholder bl.a. informationer om støjkrav, krav til installatør og reparatør/serviceperson og til afprøvning, manual og aflevering.

Varmepumper – hvad siger reglerne?

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og Energistyrelsen har netop udgivet en folder, der giver et overskueligt og samlet overblik over krav til varmepumpeinstallationer

Del artiklen på

Det kan være vanskeligt at finde rundt i de mange regler for varmepumper. Derfor har installationsbranchen efterlyst et fyldestgørende overblik. Det har Videncenter for Energibesparelser i Bygninger og Energistyrelsen lyttet til og udgiver derfor nu en folder, som giver en kortfattet men komplet oversigt.

Leder af Videncenter for Energibesparelser i Bygninger Pia Rasmussen siger:

- En varmepumpeinstallation involverer mange fagområder og megen lovgivning, som kan være svær at holde styr på. F.eks. støjkrav og krav til virkningsgrad, til installatørens og servicemontørens kompetencer og til eftersyn og demontering. Nu har vi samlet et overblik i en simpel folder. Vi håber, det kan blive et stærkt værktøj for alle dem, der arbejder med varmepumper i hverdagen.

Folderen behandler følgende emner:
Dimensionering og virkningsgrad
Særlige krav til jordvarmeanlæg
Krav om måler, isolering, tilgængelighed og afløb
Støjkrav
Krav til installatør og reparatør/serviceperson
Krav til afprøvning, manual og aflevering
Krav om årligt eftersyn og lækagekontrol
Demontering

Den nye folder kan du frit downloade her.

Videncenter for Energibesparelser i Bygninger er en del af Energistyrelsens målrettede informationsindsats og har eksisteret siden 2008. På hjemmesiden ByggeriOgEnergi.dk finder man bl.a. også energiløsninger, som beskriver, hvordan man praktisk og konkret installerer forskellige typer varmepumper: luft-vand, luft-luft, jordvarme, gashybridvarmepumpe, gaskedel med add-on varmepumpe samt brugsvandsvarmepumpe.

-los


Læs mere om VVS

15/6 2021