LCA
LCA
scroll
Vigtigt rygstød til den grønne omstillingDer er behov for at man giver den enkelte boligejer meget klar besked om præcis tidshorisont og økonomi, fastslår Troels Blicher Danielsen.

Vigtigt rygstød til den grønne omstilling

Tekniq Arbejdsgiverne bakker op om en deadline for brugen af naturgas i Danmark i 2028

Regeringen vil med dagens ”Danmark kan mere II”-udspil sætte en deadline for brugen af naturgas i Danmark i 2028. Der er brug for at sætte yderligere fart på den grønne omstilling og udfasningen af naturgas, men detaljerne udestår, hvis det skal lykkes at nå i mål, lyder det fra Troels Blicher Danielsen, der er adm. direktør hos Tekniq Arbejdsgiverne oven på regeringens præsentation af ”Danmark kan mere II”.

- Regeringens udspil er ventet med længsel, og vi kan kun glæde os over, at den grønne omstilling nu rykkes endnu højere op på den politisk prioriteringsliste. Det er vigtigt for klimaet, samfundsøkonomien og Danmarks uafhængighed af russisk gas, siger Troels Blicher Danielsen.

Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen opfordrer til, at politikerne under de videre forhandlinger om udspillet hurtigt får skabt klarhed over virksomhedernes muligheder for at løfte deres del af den grønne omstilling – fx hvis den enkelte virksomhed skal skifte fra naturgas til el.

- Dagens udspil er fyldt med gode intentioner om fx udbygning af solceller og vindmøller, men vi har brug for en mere klar køreplan for dansk erhvervsliv og de danske boligejere, der bor i landområderne. Hvem skal betale, og hvornår har investeringen tjent sig hjem?, konstaterer Troels Blicher Danielsen og uddyber:

- Det er helt centralt, at forhandlingerne kommer hurtigt i gang og fokuserer på både de langsigtede initiativer og på dem, der virker her og nu, og her er ikke mindst en ensartet og retfærdig CO2-afgift for virksomhederne helt centralt. For der er ingen tid at spilde.

Tiltrængt opgør med bureaukrati
Regeringen lægger op til en markant udbygning af den vedvarende energiproduktion.
- Vi glæder os også over, at der med dagens udspil ser ud til at blive sat fart på udbygningen af de vedvarende energikilder som en vej til grønnere energiproduktion. Men det er vigtigt, at man under forhandlingerne får kigget på de bureaukratiske stopklodser, der eksempelvis gør det unødigt besværligt for både kommuner, virksomheder og private boligejere at etablere nye anlæg. Fx virker det decideret fjollet, at en virksomhed ikke må dele el fra deres eget solcelletag med virksomhedens anden bygning, hvis de to bygninger ikke ligger på samme matrikel.

Han peger også på udspillets forslag om at udfase naturgassen i 2028 og få boligejerne over på fjernvarme eller varmepumper.
- Det er en rigtig prioritering, at 400.000 boligejerne med olie- eller gasfyr skal have brev allerede i år, men hvis beskeden i brevet er, at ”du kan få fjernvarme i 2028, hvor stiller det så borgere i mellemtiden? Og bliver det privatøkonomisk attraktivt, eller er den enkelte bedre stillet med varmepumpen, når tiden kommer? Der er behov for at man giver den enkelte boligejer meget klar besked om præcis tidshorisont og økonomi, og også hjælper med nogle midlertidige foranstaltninger, hvis fjernvarmen har lange udsigter, siger Troels Blicher Danielsen.

-pf

19/4 2022