LCA
LCA
scroll
Krav om nedlæggelse af åbne pejse er ikke aktuelt

Krav om nedlæggelse af åbne pejse er ikke aktuelt

Carl Valentin (SF) undrer sig over, at åbne pejse ikke er omfattet af reglerne for udskiftning og fornyelse af brændeovne

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Han har derfor bedt miljøminister Magnus Heunicke (S) forklare, hvorfor det ikke er tilfældet, og ministeren henviser i sit svar til Teknologisk Institut (TI), som er akkrediteret til at udføre målinger af emissioner fra fyringsanlæg:

- TI oplyser, at åbne pejse som udgangspunkt har væsentligt højere emissioner end lukkede fyringsanlæg, herunder brændeovne. Åbne pejse tager forbrændingsluften ind direkte fra rummet, uden regulering af nogen art, og der er et fravær af sekundær forbrænding, der ellers sikrer afbrænding af de uforbrændte organiske restprodukter i røgen, oplyser ministeren

Ingen faktuel viden
Men TI har ikke udført målinger på åbne pejse. Det kan ifølge Magnus Heunicke skyldes, at åbne pejse ofte er en indbygget del af en ejendom - muret ind i en væg - og dermed ikke industrielt bygget:

- TI kan derfor ikke bidrage med en faktuel viden om, hvorvidt der er sket en udvikling i åbne pejses emissioner over tid. TI oplyser dog, at de ikke forventer, at forbrændingen for åbne pejse er forbedret, og emissionerne dermed er reduceret siden 1960’erne, noterer ministeren videre.

Samme forbrændingsteknik
TI’s faglige vurdering er, at der ikke er grund til at antage, at nye åbne pejse har væsentlig bedre emissioner end ældre åbne pejse, da det grundliggende forbrændingsprincip for åbne pejse er uændret:

- Miljøstyrelsens samlede vurdering er, at emissionerne fra nye og gamle åbne pejse er omtrent den samme, da forbrændingsteknikken er den samme. Krav om udskiftning ville derfor ikke have en effekt på emissionerne fra åbne pejse.

- Det vurderes, at der er relativt få åbne pejse i Danmark, og der fyres ikke i disse regelmæssigt, hvorfor bidraget til luftforureningen formodes at være lavt, og en effekt ved krav om nedlæggelse vurderes derfor at være begrænset, svarer Magnus Heunicke.

10/6 2024