Aktuelle nyheder - Byggeri

Alternativ konfliktløsning i byggebranchen

Mediation kan være en genvej ud af de konflikter, der kan opstå undervejs i en byggesag

Del artiklen på

Det er kostbart og langsommeligt først at forberede og siden at afvente afgørelser på uenigheder gennem voldgiften eller domstolene. Praktiske erfaringer med at løse de hårde knuder gennem vellykkede forløb med mediation bør derfor udbredes blandt byggeriets aktører. Det viser en undersøgelse foretaget af Mediationsinstituttet. 

Juridiske tvister, der afgøres enten gennem Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed eller via landets domstole, koster hvert år byggebranchen over 22 mia. kroner eller mere end en femtedel af det samlede resultat efter skat.

Forslag til aftaler om mediation
Mediationsinstituttet har derfor undersøgt, hvordan byggebranchen kan bidrage til hurtigere, bedre og billigere løsninger på uoverensstemmelser om tid, økonomi og kvalitet for leverancerne til byggeriet.

Mediationsinstituttet har i år talt med 17 danske og udenlandske eksperter og bedt 162 aktører i forskellige roller som bygherre, rådgiver, entreprenør eller advokat formulere deres erfaringer med mediation.

- Der er rigtig mange gode tiltag i byggeriet, som peger i retning af mere fokus på mediation i fremtiden. Vi har set en solid indsats de seneste år for at øge kendskabet til mediation som metode. Der er kræfter blandt branchens aktører, der vil gå skridtet videre og tage initiativ til at indarbejde muligheden for et mediationsforløb i de aftaler, der bliver indgået om planlægning og udførelse af byggearbejder. Det har vi allerede set ske i andre lande, siger Louise Lerche-Gredal, direktør i Mediationsinstituttet.

Begrænset kendskab til mediation i byggebranchen
I spørgeskemaundersøgelsen angav 80% af branchens repræsentanter imidlertid manglende kendskab som en væsentlig barriere for brugen af mediation i byggekonflikter.

Ifølge advokat og mediator, Jes Anker Mikkelsen, overvejer parterne ofte slet ikke mediation, men fortsætter en tradition for at indgive uoverensstemmelser for Voldgiftsnævnet eller domstolene.

- Det er min oplevelse, at parterne i byggebranchen har en næsten automatisk tilgang til konfliktløsning. Hvis man ikke kan blive enige, så går man i voldgift, så er det videre til syn og skøn, og så kører hele apparatet.

Louise Lerche-Gredal mener, at parterne kan have fordel af at afprøve mediation som metode til løsning af tvister.

- Det kræver ofte direkte praktisk erfaring med mediation, før man til fulde forstår, hvad processen kan tilbyde, og før man oparbejder de kompetencer til at mødes i en dialog, der på sigt kan benyttes bredt til løsning af mange typer konflikter i byggebranchen.

Direktør for Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed, Lene Ahlmann-Ohlsen, opfordrer også til at vise de gode eksempler.

- Opgaven de kommende år bliver at øge forståelsen for, hvad mediation kan tilbyde byggeriets parter og gøre de involverede trygge ved at anvende en ny metode til løsning af tvister, som er anderledes end den, de er vant til gennem voldgift.

Når parterne først kommer i gang med at afprøve mediation i konkrete byggesager med fagligt kompetente mediatorer, tror jeg, de gode erfaringer vil blive delt og anvendelsen af mediation vil blive udvidet til flere i branchen.

Strukturelle barrierer
Mediationsinstituttet peger også på behovet for at skabe stærkere juridiske og økonomiske incitamenter for de involverede parter. 68% af branchens repræsentanter vurderer således, at manglende kontraktbestemmelser om mediation i dag udgør en væsentlig strukturel barriere.

Strukturelle tiltag i form af kontraktuelle klausuler, ny lovgivning, sænkning af retsafgiften og forbedrede forsikringsvilkår kan medvirke til at øge motivationen for at afprøve mediation.

Mediationsinstituttet
Mediationsinstituttet er en selvejende non-profit institution, der arbejder for at øge kendskabet til mediation og udbredelsen af denne metode til konfliktløsning som alternativ til retssager.

Mediation er en effektiv, demokratisk og dialogbaseret tilgang til konfliktløsning, der sikrer tilfredsstillende løsninger for alle involverede parter.

Mediationsinstituttet er initiativtager til undersøgelser og projekter vedrørende brugen af mediation samt til udvikling og implementering af nye metoder til konflikthåndtering.

Mediationsinstituttet rådgiver om mediation, afholder kurser og udpeger kvalificerede mediatorer til alle typer af tvister.

- eca

Læs mere om Byggeri

16/10 2017
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBIMBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.
 • Ecophon

  Ecophon

  Akustiske loftsystemer der sikrer god lyd og økonomiske løsninger
 • Danvak

  Danvak

  Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima
 • Nyt om Bæredygtighed

  Nyt om Bæredygtighed

  Magasin om hvorfor du skal interessere dig for Bæredygtighed i byggebranchen
 • OX-ON

  OX-ON

  Designed to protect
 • Riwal

  Riwal

  Vi hjælper dig sikkert i højden!
 • Ajos

  Ajos

  Kraner, hejs, skure, pavilloner, strøm, lys, varme og byggepladsindretning
 • NTI

  NTI

  Vi gør dig bedre!
 • Scandi Supply

  Scandi Supply

  Brandsikring A - Z
 • BMI Danmark

  BMI Danmark

  (Icopal & Monier) - Se vores brohurer om tagløsninger
 • Garant

  Garant

  Specialist i tekniske produkter
 • fermacell

  fermacell

  Højkvalitets byggematerialer
 • Zarges

  Zarges

  Stiger og stilladser i aluminium
 • Lyngsøe

  Lyngsøe

  Alt i overdækning. Dansk design.
 • Københavns Listefabrik

  Københavns Listefabrik

  Se listekataloget - verdens største udvalg af trælister
 • Dansk Boligbyg

  Dansk Boligbyg

  Det giver pote at leve værdierne
 • Zarges

  Zarges

  Godt arbejdsmiljø valg
 • Kilian Water

  Kilian Water

  Det beplantede filter – naturlig spildevandsrensning
 • Greditec

  Greditec

  Murflex - ventiler i rustfrit stål
 • Greditec

  Greditec

  Murtec Bistal 30R Dista - Murværksarmering