LCA
LCA
scroll
Brøndby skal renoveres og reformeresVinderteamet med borgmester Kent Magelund.

Brøndby skal renoveres og reformeres

Siden november 2021 har tre tværfaglige teams – Team Cobe, Team Vandkunsten og Team Henning Larsen – arbejdet på at udvikle forslag til en strategisk udviklingsplan for bydelen Brøndby Strand. Parallelopdraget er nu afsluttet, og der er fundet en vinder

Et enigt bedømmelsesudvalg i Brøndby Kommune har udpeget Team Cobe som vinder af parallelopdraget for Fremtidens Brøndby Strand. 

Team Cobe præsenterer et overbevisende og fleksibelt forslag til hovedgreb, der i høj grad vurderes at være robust over for de løbende skift og uforudsete hændelser, som fremtiden altid vil bringe, skriver kommunen på sin hjemmeside.

- Det har virkelig været en spændende proces at følge, hvordan forslagene gradvist har taget form. De tre teams har alle leveret en formidabel indsats og det har givet stor værdi til processen at få tre så forskellige bud på en udviklingsplan. Nu hvor vi står med de tre forslag, inklusiv Cobes fine vinderforslag, skal vi igen i dialog med borgere og interessenter om, hvordan vi kommer i mål med den endelige udviklingsplan, siger borgmester i Brøndby, Kent Max Magelund (S).

Under overskriften ’på kryds og tværs’ beskriver teamet, hvordan den i dag meget opdelte bydel bindes sammen af nye forbindelser og mødesteder. Sammenhængen mellem plan og vision er tydelig uden at være afhængig af realiseringen af helt bestemte dele.

Bymidten moderniseres
Teamet har i særlig grad fokuseret på bymidten, der i dag fremstår både nedslidt og som et levn fra en svunden tid. Det eksisterende center foreslås revet ned og erstattet af nye karréer, hvor både rækkehuse, etageejendomme med butikker i stueetagen og mindre højhuse indgår.

De nye karréer betegnes ’Brøndby Strand-blokke’, idet bydelens forskellige typologier integreres i én og samme karré. Skalamæssigt respekteres den særegne modernistiske arv, samtidig med at der introduceres en ny og mere menneskelig og intim skala.

Bymidten tilføres derudover et centralt beliggende by- og handelsstrøg samt et overbevisende bud på, hvordan der skabes en detailhandels- og oplevelsesstrategi, der lever op til det 21. århundredes idealer og krav. Endelig tilføres bymidten en ny folkeskole, der med fokus på verdenskultur rammer bydelens DNA.

Store dele af voldene ved Esplanadeparken nedlægges
Et andet centralt element i planen er Team Cobes bearbejdning af den godt to kilometer lange Esplanadepark. Parken fungerer ifølge Team Cobes ikke optimalt i dag, idet den er omkranset af volde, på toppen af hvilke der løber en befærdet vej.

I Team Cobes forslag til udviklingsplan fjernes store dele af voldene og der bygges nye rækkehuse og punkthuse ind i det tilbageværende voldanlæg. De nye boliger skaber ’øjne på parken’ og har dermed sammen med en velgennemtænkt belysningsstrategi til formål at øge trygheden i bydelen.

Endelig har Team Cobe arbejdet med Brøndby Strand Parkerne som nedslagsområde. Brøndby Strand Parkerne er Danmarks største og længste modernistiske montagebyggeri udført efter en samlet plan. I 2021 startede nedrivningen af 5 af områdets 12 ikoniske højhuse, da analyser viste, at bygningerne indeholdt for høje koncentrationer af miljøgiften PCB.

En af opgaverne i parallelopdraget har derfor været at give bud på, hvordan tomterne kunne anvendes. Team Cobe foreslår i deres udkast til udviklingsplan at bebygge tomterne med fem nye – men moderne – højhuse. De nye højhuse placeres på ’baser’ omkranset af kvarterspladser, hvilket forbedrer mikroklimaet og samtidig tilføjer en mere menneskelig skala i mødet mellem bebyggelse og park.

Mads Birgens, Head of Urbanism, Cobe udtaler:

- Det er med stor respekt for Brøndby Strands kvaliteter og beboere, at vi overordnet har arbejdet med bevaring af områdets hovedtræk ved blandt andet at reetablere den historiske skyline af boligtårne. Samtidig ønsker vi at forny området ved gentænkning af Esplanadeparken som et trygt og rekreativt landskab af lege- og opholdsrum, strandnatur og promenaderum. Rundt om stationen udvikles en kompakt ny bymidte med en koncentration af nye boliger, byrum og indkøbsmuligheder som et centralt mødested for et fremtidssikret Brøndby Strand.

I den resterende del af 2022 skal Team Cobes vinderforslag bearbejdes til en endelig udviklingsplan for Fremtidens Brøndby Strand. Dele af forslaget skal viderebearbejdes, udvalgte emner kræver flere analyser – og Team Cobes hovedgreb skal suppleres med elementer fra de to øvrige forslag til udviklingsplan. Processen gennemføres i et tæt samarbejde med vinderteamet, og med fortsat inddragelse af politikere, boligorganisationer, grundejere, borgere og foreninger.

De tre deltagende teams var:

Cobe:
Cobe, Urban Creators, JJW, Implement, EY, AAU (Marie Stender), Light Bureau og Afry.

Vandkunsten:
Tegnestuen Vandkunsten, Thing Brandt Landskab, Niras, ICP, Cushman & Wakefield | RED, SUBSTRATA og Claus Bech Danielsen.

Henning Larsen:
Henning Larsen Architects, ADEPT, Rambøll, Rambøll Management Consulting, Byrumklang, Resonans og LivingCities.

 

Bedømmelsesudvalget har bestået af repræsentanter fra kommunalbestyrelsen, boligorganisationerne, borgerforum, foreningsforum, KFI Erhvervsdrivende Fond samt to fagdommere.

Fra den 5. maj 2022 udstilles de tre forslag til udviklingsplan og bydelens borgere og interessenter kan igen komme med input frem til og med den 30. juni 2022.

-dc

6/5 2022