Aktuelle nyheder - Byggeri

Kort over kulturbyggeriGadesituation fra fynske Kerteminde, som rummer masser af eksempler på bevaringsværdigt lokalt kulturbyggeri (Foto: Anne Prytz Schaldemose)

Kort over kulturbyggeri

Frem til foråret 2017 sætter Arkitektskolen Aarhus som en del af en større forskningsindsats fokus på de byggede kulturmiljøer i Danmarks yderområder

Del artiklen på

En bevilling fra Realdania på 3,5 mio. kr. til Arkitektskolen Aarhus giver nu mulighed for at igangsætte en kortlægning af de bedste kulturmiljøer i Danmark og vise deres udviklingspotentialer.

Frem til foråret 2017 sætter Arkitektskolen Aarhus fokus på de byggede kulturmiljøer i Danmarks yderområder.

Projektet er del af en større forskningsindsats på Arkitektskolen Aarhus, der vil medvirke til at gøre kulturmiljøerne til attraktive fortællere om tidligere tiders samfund, der kan styrke de lokale erhverv og tiltrække turister.

Forslag til sikring
Affolkningen af landdistrikterne rammer ifølge professor Mogens Andreassen Morgen fra fagområdet ”Arkitektonisk Kulturarv” på Arkitektskolen Aarhus kulturmiljøer og bygningskulturarven hårdt

- Når de historiske bygninger og kulturmiljøer forsvinder, går noget af vores historie tabt for altid. Realdanias bevilling gør, at vi nu får mulighed for at kortlægge de vigtigste kulturmiljøer i Danmark og pege på deres udviklingspotentialer, siger Mogens Andreassen Morgen. Eske Møller, der er arkitekt og projektleder i Realdania, peger på, at de væsentligste bygningskulturelle værdier og det største udviklingspotentiale ofte ligger i samlede kulturmiljøer.

- Det er derfor vigtigt, at vi udvikler en metode til på en overkommenlig, men fagligt forsvarlig måde at finde landets bedste kulturmiljøer, indkredse deres bærende værdier og komme med forslag til sikring og udvikling heraf. Og det kan dette projekt, mener Eske Møller.

Udpegning af umisteligt
- Vi kan ikke bevare alting, men skal holde fast i det bedste, erkender Mogens Andreassen Morgen.

- Det fordrer, at vi kender de kulturmiljøer, som er truede og vigtigst at bevare. Vi starter nu en gennemgang af kulturmiljøerne med henblik på at udpege et antal, der kan karakteriseres som umistelige, og som samtidig er truede på deres opretholdelse, siger professoren fra Arkitektskolen.

Med bevillingen ønsker Arkitektskolen Aarhus, der bidrager med et lignende beløb som Realdania, at gøre kulturmiljøområdet til et væsentligt forskningsområde de kommende år.

-cmn

Læs mere om Byggeri

21/9 2015
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.