Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Ledige skal ind i kampen mod flaskehalsproblemer- Jeg er derfor glad for en initiativpakke, der kan sikre, at ledige får de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Ledige skal ind i kampen mod flaskehalsproblemer

Partierne bag beskæftigelsesreformen vil starte initiativer, der kan modvirke mangel på arbejdskraft. For eksempel skal ledige opkvalificeres til job, der udspringer af større anlægsprojekter som supersygehusene

Del artiklen på

Uddannelsesindsatsen for ledige med færrest kompetencer skal løftes, så ledige oparbejder de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger.

Det har forligskredsen bag beskæftigelsesreformen (S, DF, V, LA, RV, K) aftalt efter drøftelser om begyndende lokale flaskehalse på det danske arbejdsmarked og de midler, der er til overs fra puljen til uddannelsesløft i 2016.

- Vi skal tage alle advarsler om begyndende flaskehalse dybt alvorligt og samtidig have et klart fokus på, at vi udnytter fremgangen til at få flere ledige i beskæftigelse. Jeg er derfor glad for, at vi i forligskredsen bag beskæftigelsesreformen er blevet enige om en initiativpakke, der kan forebygge begyndende flaskehalse og samtidig sikre, at ledige får de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen 

Fra ufaglært til faglært
En central del af aftalen er derfor netop, at flere ledige får et uddannelsesløft, der udsprang af beskæftigelsesreformen, så flere ufaglærte ledige benytter muligheden for at blive faglært. Derfor forpligter forligskredsen sig til at mødes hurtigst muligt med det formål at indgå en supplerende aftale inden udgangen af november 2017.

Aftalen skal sikre, at der fra 2018 er flere der benytter muligheden for et uddannelsesløft. Samtidig igangsættes der med det samme en kampagne, der med fokus på ufaglærte dagpengemodtagere, skal oplyse om mulighederne for at blive faglært blandt andet via uddannelsesløftet.

Derudover er der enighed om, at bruge de overskydende midler fra puljen til uddannelsesløftet i 2016 til nu og her at opkvalificere ledige til job inden for områder, hvor der er begyndende lokal mangel på arbejdskraft.

-jhn


Fakta: Initiativerne
30 mio. kr. til at styrke indsatsen for ledige, der mangler basale læse-, skrive- og regnefærdigheder samt ledige, som er ordblinde.
42 mio. kr. til at opkvalificere ledige til job, der udspringer af større infrastruktur- og anlægsprojekter som for eksempel supersygehuse.
20 mio. kr. til at styrke jobcentrenes service over for virksomheder, der mangler arbejdskraft.
Et etårigt forsøg med styrkelse af voksenlærlingeordningen, så flere ufaglærte ledige kan blive faglærte. Udformningen af forsøget drøfter forligskredsen ved et møde i november 2017.

Forligskredsen vil i den kommende tid følge området langt tættere end tidligere for at sikre, at vi kommer i mål med at løfte uddannelsesindsatsen til ledige som aftalt med beskæftigelsesreformen.

Forligspartierne siger :
Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Leif Lahn, siger:

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu har fået regeringen med på, at vi skal opkvalificere de arbejdsløse, så de kan få et uddannelsesløft og virksomhederne kan få den rette arbejdskraft. Det er i gode tider som disse, at vi skal have alle med i arbejdsfællesskabet. Det har været afgørende for Socialdemokratiet at få med i aftalen, at vi nu skal genforhandle uddannelsesløftet til de ufaglærte ledige, så vi kan få det til at virke, så flere ufaglærte kan blive faglærte.

Beskæftigelsesordfører for Dansk Folkeparti, Bent Bøgsted, siger:

- Med den indsats der skal laves for at opkvalificere ufaglærte og ledige, er det altafgørende, at der bliver givet de rigtige oplysninger om, hvilke muligheder der er, for at få den opkvalificering, der giver et arbejde. Det er desuden vigtigt, at den ufaglærte eller ledige, taler åbent om, hvilke barrierer de støder på. Det må også være forventeligt, at arbejdsgiverne, aktivt gør opmærksom på, hvilken opkvalificering der er behov for, men også at det kan ske i forbindelse med ansættelse.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Hans Andersen, siger:

- Vi skal have det meste og bedste ud af opsvinget. Derfor skal vi tage det alvorligt, når virksomhederne advarer om flaskehalse forude. Derfor er jeg glad for, at vi tager et fælles ansvar for fremtiden og sætter ind med blandt andet opkvalificering og en styrket indsats rettet mod virksomheder, der mangler arbejdskraft. For det er paradoksalt, at virksomheder ikke kan få besat ledige stillinger, når vi i dag har knap 120.000 ledige – den udfordring skal vi løse.

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Sofie Carsten Nielsen, siger:

- Mange steder i landet skriger danske virksomheder på arbejdskraft. Jeg er glad for, at vi med denne aftale igen afsætter midler til opkvalificering af ledige så vi forhåbentlig kan imødegå blot en lille del af behovet. Men der skal meget mere til. Jeg er særligt glad for flere midler til at styrke indsatsen for ledige, der mangler grundlæggende skrive- og læsefærdigheder. Det er så vigtigt, at vi giver den rigtige hjælp til dem, så de får forudsætningerne for at kunne flytte sig i livet og få flere muligheder.

Læs mere om Byggeri

10/11 2017
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBetonstøbningBIMBrandpartierBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsprofilerBygningsrenoveringCAD kurserCAD rådgivningCAD softwareCAD supportCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamentFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteIndustristøvsugerInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKvisteLejderListerLofterMalingMaterielopbevaringMultistigerOmbygningOptimering af arbejdsgangePavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserStukTapetTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræTræbetonUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder