Aktuelle nyheder om byggebranchen - Byggeri

Nabolande støtter energirenovering af boliger

Dansk Byggeri efterspørger politisk handling, så Danmark kommer med på vognen, når det gælder energirenovering på boligområdet

Sverige gør det, Tyskland gør det, Norge gør det. Og nu sætter også Frankrig mål for deres grønne omstilling – herunder mål for energibesparelser.

Det får nu Dansk Byggeri på banen  med en opfordring til politisk handling, så Danmark kommer med på vognen

I Frankrig har regeringen vedtaget en ny national energipakke, der udstikker rammerne for fransk energipolitik frem mod 2030. 40 % reduktion i CO2-udslippet, 40 % vedvarende energi i elproduktion og 20 %. fald i energiforbruget, lyder målene i planen. Og energibesparelser i boliger og andre bygninger tænkes aktivt ind i planen med en ordning, hvor boligejere i Frankrig kan trække 30 % af omkostningerne til energirenovering på boligen fra i skat.

Potentialet skal aktiveres
Over hele Europa er der en bølge af initiativer i gang, der skal reducere energiforbruget i bygninger.

- Det er vigtigt at tænke reduktion af energiforbruget ind i den samlede energipolitik, for den mest omkostningseffektive omstilling til fossilfri energiforsyning opnås ved at reducere behovet for energi. Og her spiller bygninger en helt central rolle, siger direktør i Dansk Byggeri Michael H. Nielsen, der fortæller, at bygninger i Danmark står for knap 40 % af det samlede energiforbrug.

- Der er et kæmpe potentiale for energibesparelser i boliger og andre bygninger herhjemme, og det potentiale er vi nødt til at aktivere. Ifølge Dansk Byggeris energianalyse, er 42 % af de danske boliger i så dårlig energimæssig forfatning, at de kun har energimærke E eller dårligere. Og kun 10 % af boligejerne er klar over, hvor dårlig energimæssig stand, deres bolig er i, siger Michael H. Nielsen.

Gevinst på flere fronter
Ifølge Dansk Byggeri er en lavere energiregning ikke den eneste positive gevinst ved at energiforbedre boligen.

Hos ejendomsmæglerkæden Home er det erfaringen, at der er gode penge i at energirenovere sit hus - og at det også har betydning for et fremtidigt salg. Huse med gode energimærker sælges både hurtigere og til bedre priser end dem, der halter på energifronten, lige som det ofte er nemmere at få finansieret et hus med lave driftsomkostninger, oplyser Home.

Og fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) lyder det, at værdien af et hus i gennemsnit hæves med 100.000 kr. per energiklasse. Hæves energimærket f.eks. fra E til C, stiger salgsprisen i gennemsnit med 200.000 kr.

- I Dansk Byggeri ser vi frem til, at den nye regering med sine aftalepartnere skal i gang med at realisere en ny grøn BoligJobordning, som fra nytår skal afløse den nuværende ordning. Det er vigtigt med politisk forståelse og opbakning, så vi kan få skabt incitamenter, der medvirker til at fremme den grønne omstilling. Danmark skal i 2050 have et energisystem, der er 100 % baseret på fossilfrie energikilder. Skal det realiseres, er vi nødt til at agere allerede nu, siger Michael H. Nielsen.

cmn

Læs mere om Byggeri

3/8 2015

Akustik

Akustikloft

Akustikvæg

Alu stiger

Badeværelser

Betonelementer

Bilinventar

Brandpartier

Brandstiger

Bygningsafsætning

Bygningsrenovering

Diamantskæring/ -boring

Fakturering

Foldevægge

Fundamenter

Gipsplader

Glasvægge

Grøn energi

Hurtig porte

Højtruksspuler

Industriporte

Jordvarme

Kabelkanaler

Lagerstyring

Lameller

Landinspektør

Lastbiler

Limtræ

Lofter

Lydvægge

Maling

Maskinstyring

Momsregnskab

Multistiger

Nedbrydning

Paneler

Perforerede paneler

Portautomatik

Porte

Projektstyring

Rådgivning

Rullestillads

Sandwichpaneler

Sanitet/vakuum

Saxlift

Skruefundamenter

Skure og moduler

Split varmepumpe

Stålåse

Stålkonstruktioner

Stålprofiler

Stiger

Stilladser

Stuk

Søjler

Tapet

Teleskopstiger

Tilbudsgivning

Toilet

Transport

Trappestiger

Trinlydsdæmpning

Træ

Træbeton

Træbroer

Vådrum

Varebiler

Varmepumper

Vægge

Vægstiger

Wienerstiger

Tilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder