LCA
LCA
scroll
Planlægningsmetode giver succes i Carlsberg Byen
Bindesbøll Hus. Illustration: Cadwalk.

Planlægningsmetode giver succes i Carlsberg Byen

I Carlsberg Byen anvendes lokationsbaseret planlægning, der sikrer stabilt flow, optimal udnyttelse af byggepladsen og kvalitetssikkert byggeri

Lige nu er en imponerende forvandling undervejs på den nedlagte industrigrund mellem Vesterbro, Frederiksberg og Valby. Når Carlsberg Byen i løbet af de næste 8-10 år skyder op som et nyt og levende bykvarter, bliver det med fokus på nærhed, liv og kultur. Den nye bydel bygges op omkring 10 fredede bygninger, som vidner om de 160 år, hvor området tjente som arbejdsplads for mange hundrede mennesker. Disse bygninger tæller blandt andet Maskincentralen, Kedelhuset og Halmlageret. Bydelen vil rumme 600.000 etagemeter fordelt på 45 % erhverv, 45 % boliger og 10 % kultur, idræt og institutioner.

HHM bygger på byggefelt 16, og her opføres Heiberg Huse, Bindesbøll Hus og Rahbek Hus, som består af i alt 12 opgange fra 3-6 etager med lejligheder på 58-120 m2. Thomas Høyer Andersen har erfaret de mange fordele, der følger med det lokationsbaserede planlægningsprincip. Med lokationsbaseret planlægning sikres stabilt flow, optimal udnyttelse af byggepladsen og kvalitetssikkert byggeri. Det afstedkommer først og fremmest et godt arbejdsmiljø:

- Med lokationsbaseret planlægning kan man få en bedre byggeproces og en god proces giver bedre humør på arbejdspladsen. Og når håndværkerne er glade, kan man passe sit arbejde. Så skal jeg ikke gå rundt og være lommepsykolog, siger Thomas Høyer Andersen.

Lokationsbaseret planlægning realiserer som metode principperne i Lean Construction med et stærkt fokus på at strukturere og optimere arbejdet gennem hele byggeprocessen og dermed reducere spild i udførelsen.

Samarbejde og kommunikation
Godt samarbejde og god kommunikation med håndværkerne er helt essentielt. Og det kan en god tidsplan sikre. På HHMS’ byggeri i Carlsberg Byen er der over 8000 aktiviteter. Thomas Høyer Andersen fortæller, at man med en traditionel Gantt tidsplan lynhurtigt vil miste overblikket. Det er ikke fordi, at man er dårlig til at planlægge. LBS (location-based scheduling) giver blot langt flere informationer vedrørende aktiviteter, lokationer og afhængigheder.

Det første Thomas Høyer Andersen gør er at inddele byggeriet i lokationer i Vico Office værktøjet, Schedule Planner. Derefter opsætter han en procesrækkefølge ved at oprette afhængigheder mellem de forskellige aktiviteter. Tidsplanens inddeling i lokationer giver mulighed for at gå ind og aflæse, om der er områder uden planlagte aktiviteter. Ligeledes kan aflæses, hvilke aktiviteter, der har en produktionsfaktor som kan optimeres. Resultatet er en intelligent tidsplan, hvor håndværkerne kommer i gang lynhurtigt efter hinanden uden at blive forstyrret.

Schedule Planner er et modul i projekt- og risikostyringsværktøjet Vico Office. Det kan anvendes separat eller i kombination med 3D-modeller. Med en samlet 3D-model kan man hurtigt og effektiv foretage kollisionskontrol og visualisere byggeriet i 4D (3D + tid) inden byggestart.
 
Leverancer er afgørende
Leverancer er en anden og helt afgørende faktor for sunde og intelligente byggeprocesser. På HHM’s byggeri i Carlsberg Byen er der rigtig mange leverancer. Thomas Høyer Andersen fortæller om, hvordan man i mange år har snakket om 'just in time'-leverancer. Men 'just in time'-leverancer er ikke optimale, hvis ikke de leveres der, hvor de skal bruges. Derfor har man inddelt byggepladsen i leverancefelter, hvormed leverandørerne får præcist det adressefelt, de skal levere til.

- Man har en tendens til bare at acceptere tingene, som de er, i stedet for at gøre noget ved det. F.eks. en leverandør, som siger, at han kun kan komme om torsdagen. Det nytter bare ikke, når leverancen skal bruges om mandagen. Man må tage sig af problemet med det samme og sikre en uge i forvejen, at leverancen kommer den dag, den skal bruges, siger Thomas Høyer Andersen.

-kj

Læs hvordan en APV og en peronalehåndbog kan hjælpe dig til et bedre arbejdsmiljø

13/3 2017