LCA
LCA
scroll
Sweco kommer med i et af danmarkshistoriens største renoveringsprojekterBrøndby Boligselskabs (BB) højhuse omfatter de tre lyslilla i front samt det forreste af de mintgrønne. Foto: Brøndby Boligselskab.

Sweco kommer med i et af danmarkshistoriens største renoveringsprojekter

Brøndby Boligselskab og Lejerbo vælger Sweco som rådgivere til første del af omfattende renovering i Brøndby Strand. Projektet omfatter fire højhuse og har blandt andet fokus på energirenovering og forbedring af områdets udearealer

Endnu et af de store skridt på vej mod renoveringen af Brøndby Boligselskabs højhuse i Ulsøparken og Hallingparken i Brøndby Strand er taget. Sweco har netop vundet delaftale 1 under helhedsplan HP4, der omfatter totalrådgivningen i forbindelse med renoveringen af boligselskabets fire højhuse.

Delaftale 1 udgør Brøndby Boligselskabs afd. 605-607, der omfatter et areal på ca. 24.000 kvm. Som totalrådgiver skal Sweco bl.a. stå for projektering samt koordinere renoveringen af afdelingernes tilsammen fire højhuse i 16 etager gennem alle projektfaser. De tilhørende nære udearealer og P-kældre skal desuden renoveres.

- Vi er meget glade og stolte af, at vi er blevet valgt som totalrådgiver i dette samarbejde. Brøndby Strand er et af de væsentlige værker inden for den danske velfærdsarkitektur, og vi ønsker i høj grad at være med til at sikre boligerne lang levetid. Både så beboerne også fremover har gode almene boliger, og så vi værner om et vigtigt arkitekturhistorisk byggeri, siger Eva Bjerring, markedschef for almene boliger i Sweco, og fortsætter

- Aftalen er et bevis på, at Brøndby Boligselskab ser værdi i vores tværfaglige, helhedsorienterede tilgang til at arbejde med beboerinddragelse, boligkvalitet og sunde boliger i den almene sektor. Vi glæder os til samarbejdet og til at løfte højhusene med respekt for både beboernes ønsker, den oprindelige arkitektur og sikre mest mulig værdi inden for den økonomiske ramme.

Renovering med beboere i centrum
Renoveringen af højhusene i Brøndby Strand Parkerne er en del af et af danmarkshistoriens største renoveringsprojekter, der samlet tæller syv højhuse og omkringliggende lavhuse. Formålet er at udvikle området til den tidssvarende og attraktive bydel, den har potentialet til at blive, med fokus på sammenhænge og en stærk lokal identitet.

Renoveringen af de fire højhuse under Brøndby Boligselskab omfatter bl.a. energirenovering af facader og tage, udskiftning af installationer og tekniske anlæg samt indretning af fællesarealer/lobby og nære udearealer med fokus på øget tryghed og kvalitet. Hertil er der fokus på håndtering af miljøfarlige stoffer.

- Vi anser den beboerdemokratiske proces som lige så vigtig som de tekniske løsninger, og byggeudvalget bliver derfor helt centralt for opgaven, så vi sikrer de rigtige løsninger til gavn for beboerne. Derfor vil vi også etablere et projektkontor i bebyggelsen, så vi altid er tæt på beboerne, bygherre og driften og skaber et tillidsfuldt samarbejde med fælles mål og værdier, siger Ask Abildgaard, teamleder for Team Almen - Integreret rådgivning i Sweco, og slår fast:

- Vi ønsker at inddrage beboerne og driften tidligt i projekteringen. Det giver tryghed og kvalificerer vores planlægning og løsninger.

Ser frem til samarbejde
Michael Buch-Barnes, der er formand for Brøndby Boligselskab, ser frem til samarbejdet med Sweco. Han glæder sig over, at processen med renoveringerne i Brøndby Strand er i gang igen med indgåelsen af kontrakt med totalrådgiveren. Arbejdet begyndte oprindeligt i 2014, men blev sat på pause, da man skulle vente på nedrivningen af de fem østligste højhuse.

- Vi har ventet længe på renoveringen, og det er en lang proces, vi ser ind i. Arbejdet kommer helt tæt på vores beboeres hverdag. Vi skal sikre, at det kan foregå så gnidningsfrit som muligt. Dialog og tryghed er to ord, der skal kendetegne samarbejdet mellem totalrådgiver, byggeudvalg og beboere. Vi ser frem til et ærligt, loyalt og professionelt samarbejde, som jeg tror, at Sweco kan være garant for, siger Michael Buch-Barnes.

Ifølge planen skal der nu udarbejdes et projektforslag med udgangspunkt i designmanualen for Brøndby Strand Parkerne, som er udarbejdet af Team Domus.

Projektforslaget skal herefter godkendes af beboerne i de berørte afdelinger. Det er sat til at ske i 3/4. kvartal 2022. Derefter følger entrepriseudbud inden selve renoveringsarbejdet går i gang – forventeligt i 1. halvår 2024.

Renoveringen af de fire højhuse omhandler i store træk:
• reparation af tage
• nye facader med solceller og inddækkede altaner
• nye trægulve (afd. 606 delvist)
• nye badeværelsesgulve med membran
• tilgængelighedsboliger (afd. 605 og 607)
• nye lobbyer og renoverede ankomstarealer
• ventilation med varmegenvinding
• nye varmerør, radiatorer, vandrør og el-tavler mv.
• renovering af elevatorer
• udearealer i tilknytning til højhusene

-tmk

7/3 2022