Aktuelle nyheder - Gulve

Gulve af 30 % genanvendt materialeAltro Cantata er et klæbemiddelfrit gulv, der kan genanvendes 100 % efter endt brug.

Gulve af 30 % genanvendt materiale

Altros globale produktportefølje inden for gulve består nu af op mod 30 % genanvendt materiale, ligesom fraskær og rester også genanvendes i fremstillingen af andre produkter

Del artiklen på

Livscyklusanalyser, design til adskillelse og cirkulære principper vinder fortsat indpas i byggeriet. Senest har regeringen før sommerferien spillet ud med en ny frivillig bæredygtighedsklasse, der sætter fokus på bl.a. byggeriets samlede klimapåvirkning og livscyklusvurderinger.

Udviklingen vækker begejstring hos Altro, der nemlig satser på cirkulær produktion og kan genanvende over 500 tons gulvmateriale om året. Og for nylig rundede Altro den milepæl, at virksomhedens globale produktportefølje inden for gulve nu består af op mod 30 % genanvendt materiale:

- Vi ønsker ikke at være en producent, der arbejder efter et princip om at tage, hvad vi skal bruge, og så bare producere, forbruge og til sidst smide væk. Tværtimod er det vigtigt for os at genbruge og genanvende så meget som muligt inden for retningslinjerne af en cirkulær model, hvor materialerne indgår i et kredsløb, fortæller nordisk salgschef Michael Persson og fortsætter:

- Vi opererer i dag inden for cirkulære økonomiske principper i vores gulvproduktion med en affaldsprocent på nul i England. Samtidig arbejder vi kontinuerligt på at øge procentdelen af genanvendt materiale, så vi kan bidrage mest muligt til byggeriets omstilling til en mere cirkulær økonomi.

Klæbemiddelfrie gulve et oplagt alternativ
Set i et bredere perspektiv udgør vinyl et byggemateriale med stort genbrugspotentiale: Ifølge brancheorganisationen VinylPlus kan det samme materiale nemlig genanvendes op mod otte gange afhængigt af, hvad det bruges til.

Det kræver dog, at der er tale om såkaldt rene fraktioner, hvor materialerne f.eks. ikke forurenes af limrester eller maling. Hos Altro har man derfor udviklet to gulvserier, der skal installeres helt uden brug af klæbemidler, så gulvene kan genanvendes 100 % efter endt brug eller eventuelt bruges igen, som de er, andre steder.

- Byggeriet får i stigende grad behov for løsninger, der kan matche kravene i en cirkulær model, og det betyder også, at løsningerne skal designes til adskillelse fra starten. Her udgør klæbemiddelfrie gulve et oplagt alternativ til mere traditionelle gulve, da de er hurtige at installere og fjerne igen, og der er ingen limrester at tage hensyn til. Du eliminerer samtidig risikoen for lugtgener og afgivelse af skadelige stoffer til omgivelserne, forklarer Michael Persson.

Genbrugsmaterialet til Altros vinylgulve indsamles via takeback-ordningen Recofloor, der i en række lande sikrer indsamling af rester, fraskær og udtjente gulve. Noget af det indsamlede materiale anvendes desuden til fremstilling af andre produkter som f.eks. trafikkegler og staldmåtter til heste.

-kj

Læs mere om Gulve

30/9 2020