Aktuelle nyheder om byggebranchen - Indeklima

Bog går til kamp mod skimmelsvampe 'Viden om … Fugt og indeklima' er skrevet af Dennis Rugtved Thomsen, der er afdelingsleder i afdelingen Byg i Goritas.

Bog går til kamp mod skimmelsvampe

Bogen 'Viden om … Fugt og indeklima' videregiver viden om skimmelsvamp og indeklima, og er målrettet både privatpersoner, udlejere, ejendomskontorer og branchefolk

Del artiklen på
Mange danskere døjer med fugt i bolig og bygninger, der i værste fald kan medføre helbredsskadende skimmelsvampe. Men nu er flere danskere begyndt at lytte til de bedste eksperter, når de søger at forebygge og bekæmpe angreb af skimmelsvampe.

Bl.a. søger de råd i bogen 'Viden om … Fugt og indeklima', der blev udgivet i april og er solgt i over 200 eksemplarer, oplyser bogens forfatter Dennis Rugtved Thomsen:

- I bogen er fagspecialisternes bedste råd og viden på området samlet på en overskuelig og letforståelig måde. Som fagmand er jeg uhyre tilfreds med, at vi får udbredt viden på området, og at vi dermed undgår for mange hovsaløsninger, siger Dennis Rugtved Thomsen, og tilføjer, at det ikke bare er bygninger men også mennesker, der lider, når skimmelsvampe får mulighed for at udvikle sig.

Bag bogen står den uvildige rådgivningsvirksomhed Goritas i samarbejde med erhvervsmanden Iver R. Tarp, skadesservicevirksomheden Polygon og forsikringsmæglervirksomheden Contea Assurance.

Nogle af de gode råd fra bogen lyder således:

Sådan undgår du fugtproblemer:
Skimmelsvampe er bittesmå svampe, som spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer. De trives rigtig godt på fugtige overflader. Når der er tegn på fugt i din bolig, skal du derfor være opmærksom på, om der også er vækst af skimmelsvampe.
Skimmelsvampe kan i de fleste tilfælde undgås, hvis du holder boligen tør og sikrer, at der er god ventilation, lyder det fra Dennis Rugtved Thomsen, der peger på følgende 10 gode råd:

1. Luft ud 2-3 gange om dagen i 5-10 minutter med gennemtræk
2. Undgå at tørre tøj indendørs, eventuelt kun i baderum eller i bryggers, hvor der samtidig er god udluftning.
3. Tørretumbler skal have aftræk til det fri eller være en tørretumbler med kondensvirkning.
4. Når du laver mad, så husk at lægge låg på gryder, brug emhætte og luft godt ud under og efter madlavningen.
5. Hold friskluftsventiler i vinduesrammer og vægge åbne.
6. Anbring ikke skabe og større møbler mod kolde ydervægge.
7. Ved badning holdes døren til baderummet lukket. Fjern straks vand på vægge og gulv med en gummiskraber eller tør af med en klud.
8. Sørg for, at vinduerne er åbne, når du gør rent.
9. Din bolig skal være nogenlunde ens opvarmet og over 18 grader.
10. Installer evt. et hygrometer i boligen, der kan hjælpe dig til at holde øje med luftfugtigheden. Den skal helst ligge under 70 % om sommeren og gerne under 50 % om vinteren.

Når fugt skyldes bygningen:
Uanset hvor meget du lufter ud, kan du risikere at ramme ind i fugtproblemer, der skyldes bygningen.

10 typiske årsager til fugt i en bygning:

1. Tagkonstruktioner kan være udsatte som følge af utætheder omkring kviste og skotrender, mangelfuld vedligeholdelse eller mangelfuld ventilation.
2. Ældre betondæk kan være støbt uden et kapillarbrydende lag.
3. Fugtspærren i ældre ydermure mangler ofte eller er utæt.
4. Ældre kældergulve er ofte uden fugtmembran og støbt direkte på jord.
5. Indelukket fugt bag isoleringsvægge i kældre.
6. Indvendige isoleringsvægge, hvor dampspærren ikke er helt tæt eller mangler.
7. Lette vægge omkring vådrum.
8. Udsivning af vand fra skjulte vandrør.
9. Ventilerede krybekældre og tagrum er næsten altid udsat for fugtpåvirkninger på grund af skiftende temperaturer og luftfugtigheder.
10. Byggefugt.

Hvad skal du sige og hvornår?
Bogen henvender sig også til de udlejere, ejendomskontorer og branchefolk, der sanerer og renoverer bygninger, der er ramt af skimmelsvampe. Et sådant arbejde kræver ikke blot viden og værktøjer, men også evnen til at kommunikere til beboere og brugere.

- Det er en udfordring at vide, hvornår, til hvem og hvordan, der skal kommunikeres. Bogen præsenterer derfor en enkel og effektiv kommunikationsmodel, udviklet af Polygon, der hjælper til at sikre og styre forløbet, fortæller forfatteren.

Har du symptomer, du mener skyldes fugt eller skimmelsvampe i din bolig, så kontakt din læge for en nærmere udredning. Reaktioner over for skimmelsvampe kan være høfeber, hoste og astma, men også hovedpine, svimmelhed og øjenirritation kan skyldes skimmelsvampe. Alle disse symptomer kan imidlertid også bunde i andre ting, og psykologien kan også spille mennesker et puds.

Hvis skimmelsvampene kun dækker et lille areal, kan du trygt selv rengøre det ramte område med et desinfektionsmiddel, jf. producentens anvisninger. Skimmelsvampene skal som udgangspunkt ikke bare dræbes men også fjernes. Ved skimmelangreb på porøse materialer som for eksempel gipsplader, isolering, spånplader og tæpper kan det normalt ikke betale sig at rense. Fjern dem i stedet og genopbyg med nye materialer.

-los

Læs mere om Indeklima

3/1 2017
AffugtningAkustikAkustik lofterAkustik væggeBefugtningBusylightDecentral ventilationGlasvæggeIndeklimaIndeklimaløsningerIndeklimarådgivningKlimareguleringKontorventilationKøle/fryserumLydisoleringLydvæggeMikroventilationRadonspærreRadonsugTrinlydsdæmpningUdsugsvarmepumpeVarmepumpeVentilationVinduesventilationTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder