LCA
LCA
scroll
Forurening i boliger med brændeovne kan overgå landets mest forurenede vejeFoto: Rådet for Godt Indeklima.

Forurening i boliger med brændeovne kan overgå landets mest forurenede veje

Nye målinger viser høje forureningsniveauer i boliger med brændeovne. Rådet for Godt Indeklima ønsker grænser for, hvor meget brændeovne må forurene indeklimaet

Nye målinger foretaget af Rådet for Godt Indeklima viser, at nye brændeovne kan forurene indeklimaet med ultrafine partikler til niveauer, der er meget højere end på landets mest trafikerede veje i myldretiden.

Niveauet er væsentligt højere end det, som Verdenssundhedsorganisationen betragter som et højt niveau, der bør undgås.

Brænderøg indeholder samme skadelige partikler og kræftfremkaldende tjærestoffer som kendes fra tobaksrøg. Brændeovne og pejse kan også give høj indeklimaforurening.

Dette kan ske, uanset hvordan der tændes op, og uanset om brændeovn eller pejs er ny eller gammel.

Der eksisterer ingen grænser for, hvor meget forurening brændeovne og pejse må frigive til indeklimaet.

Og intet tyder på, at beboerne kan lugte/fornemme forureningen og derved er opmærksomme på faren.

Målingerne bekræfter de høje forureningsniveauer, der tidligere er målt af bl.a. Danmarks Tekniske Universitet og det tidligere Statens Byggeforskningsinstitut.

Rådet for Godt Indeklima ønsker, at myndighederne advarer danskerne om indeklimaforurening fra brændefyring og sætter grænser for, hvor meget brændeovne og pejse må forurene indeklimaet.

Endelig opfordrer Rådet for Godt Indeklima folk til at undlade brændefyring og i stedet overgå til miljø- og klimarigtige varmekilder dvs. fjernvarme i byerne og varmepumper udenfor byerne.

- Det er grotesk, at der ikke er nogen grænser for, hvor meget brændeovne og pejse må forurene indeklimaet.

- Særligt set i lyset af vores nye målinger, der igen dokumenterer høj indeklimaforurening fra brændeovne, siger Kåre Press-Kristensen, der er sekretariatsleder i Rådet for Godt Indeklima.

Han suppleres af Torben Sigsgaard, professor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet:

- Brændeovne og pejse forurener både udeluften og indeklimaet og øger risikoen for alvorlig sygdom, der fører til flere hundrede for tidlige dødsfald i Danmark hvert år. Der er akut behov for røgfrie varmekilder, siger han.

-dc
 

27/2 2024