Aktuelle nyheder om byggebranchen - Kloak & afvanding

Kloakbestyrelse tager fat på et nyt arbejdsårKloaksektionens bestyrelse anno 2017, fra venstre formand Lars E. Andersen, Svend Hørup, Niels C. Hansen, Gitte Zimmermann, Lars Laigaard, næstformand Benny Gutfeld og suppleant Jesper Olsen.

Kloakbestyrelse tager fat på et nyt arbejdsår

En ny bestyrelse er på plads og et travlt år med anbefalinger til LER, nye vejledninger og forsøg med en ny kloakmesterprøve er på dagsordenen. Kloaksektionens nye bestyrelse står overfor et nyt travlt arbejdsår

Del artiklen på

En syv mand stor bestyrelse og en enkelt suppleant er nu plads, og kloaksektionens formand Lars E. Andersen ser frem til et nyt år, hvor Kloaksektionen har flere opgaver, der fremadrettet kan komme til at præge både arbejdsbetingelser og kloakbranchen.

- Blandt andet følger vi meget tæt arbejdet med fornyelsen af LER. Vi skal give politikerne mulighed for at træffe de rigtige beslutninger, der både sparer tid og kan reducere risikoen for graveskader. Kloakbranchen skal følge med tiden og udviklingen, men det kræver også, at lovgivningen på området gør det samme, siger formand for Kloaksektionen i Dansk Byggeri Lars E. Andersen.

Krav om kloakrapport ved hussalg
Samtidig arbejdes der videre på at få indført en obligatorisk kloakinstallationsrapport ved hussalg i stil med den obligatoriske el-installationsrapport, der blev indført krav om ved den seneste ændring af Husejersynsordningen for fem år siden. Nu er det på tide, at kloakken følger i samme spor. Også arbejdet med en ny vejledning, der skal reducere antallet af fejlkoblinger ved separeringsopgaver, fortsætter, og den forventes færdig inden sommer.

Kloakmester i tiden
Et nyt pilotprojekt på AMU Fyn og Learnmark Horsens ved forårets kloakmestereksamen skal følges tæt. Her skal omkring 20 elever gennemføre et nyt projektorganiseret mundtligt eksamensforløb i uddannelsens sidste fire dage, hvorefter den teoretiske del af kloakmesteruddannelsen afsluttes med en to-timers prøve.

- Det er en stor ændring i forhold til den syvtimers prøve uden projektperiode, vi har i dag. Vi følger derfor pilotforsøget med stor interesse. I kloakbranchen oplever vi hele tiden nye krav til både virksomhederne og de ansatte, og derfor kan der være god fornuft i at ændre på eksamensformen, så den følger med tiden. Om det skal være præcis som i pilotforsøget, det må tiden vise, siger Lars E. Andersen.

-jhn

Fakta

Klaus Nordahl(ikke med på billedet) fra Nordkysten Entreprenørfirmaet og Lars Laigaard fra Laigaard Kloakservice er nye bestyrelsesmedlemmer, mens Jesper Olsen fra Gustav Nielsens Eftf. er ny suppleant. Resten af bestyrelsen består af formand Lars E. Andersen fra Mortensen og Nymark, næstformand Benny Gutfeld fra Per Aarsleff samt bestyrelsesmedlemmerne Svend Hørup fra Kyrsting, Niels C. Hansen fra Klingenberg Entreprenør og Maskinudlejning og Gitte Zimmermann fra Entreprenørfirmaet R. Hansen & Søn.

Læs mere om Kloak & afvanding

30/3 2017
AfløbsrenderAfvandingBiologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstammerenoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakeringKloakrenoveringKloakrørLAR-løsningerLet brøndgodsMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRegnvandshåndteringRisteRottebekæmpelseRottefælderSpecialafdækningStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder