Aktuelle nyheder om byggebranchen - Kloak & afvanding

Tegninger ud fra regnvandsdataRendering af Vandkunstens projekt Boliger ved bækken.

Tegninger ud fra regnvandsdata

Vandkunsten og forskere fra DTU undersøger nye digitale værktøjer, der kan give viden om regnvandets strømme, allerede når de første skitser skal tegnes

Del artiklen på
Målet er at udvikle en bedre proces til arkitekternes tidlige arbejde med design af nybyggeri. Arkitektfirmaet Vandkunsten arbejder som alle danske arkitektvirksomheder med klimasikring, og finder det naturligt, at det sker med brug af digitale værktøjer. Men der eksisterer i dag ikke værktøjer på markedet, som er skræddersyet til at bruge i den indledende designfase.

Virksomheden var derfor ikke sen til at takke ja til et samarbejde med DTU i regi af VISprojektet. VIS er finansieret af EU og regionale udviklingsmidler fra Vækstforum Hovedstaden.

- Formålet er at afprøve software om regnvands bevægelse og volumen, som arkitekter kan bruge i deres indledende arbejde med at designe nye byområder eller bebyggelser. DTU udfører analyser og beregninger, og Vandkunsten bidrager med indsigt i deres arbejdsproces fra aktuelle byggeopgaver, fortæller forsker Lotte Bjerregaard fra DTU, og tilføjer:

- På den baggrund kan vi i fællesskab tage de første skridt til at definere, hvordan en fremtidig designproces bør skrues sammen, så det kan hjælpe arkitekterne til at tage de rigtige beslutninger om klimasikring tidligt i arbejdet.

Beregninger inddrages for sent
I øjeblikket tegner arkitekterne på landets tegnestuer deres forslag stort set færdige, før ingeniørerne bliver inddraget og udfører beregninger af det ønskede byggeri. Det betyder ofte, at der efterfølgende skal gennemføres store ændringer i det skitserede projekt på et tidspunkt, hvor det er dyrt at gøre. Det er den arbejdsgang, projektet vil forsøge at ændre, så klimasikringsdata inddrages allerede i den tidlige fase af byggeprocessen.

- Det er meget attraktivt for os at deltage i et projekt sammen med forskere fra DTU, så vi kan være med til at præge indholdet og funktionen af et kommende digitalt værktøj. Vi synes, at vi er rimeligt langt fremme i forhold til at arbejde med klimasikring, og vi håber, at et nyt værktøj kan gøre os i stand til at tilbyde endnu bedre rådgivning på området, forklarer landskabsarkitekt og partner Thomas Nybo Rasmussen fra Vandkunsten.

Han tilføjer, at Vandkunsten som forholdsvis lille virksomhed og uden ansatte ingeniører ikke selv kunne have gennemført et sådant udviklingsarbejde. Samtidig understreger han, at deltagelse i VIS-projektet ikke har krævet alt for meget papirarbejde udover selve ansøgningen, da Vandkunsten heller ikke har ledige ressourcer til den slags.

- Det indledende arbejde har allerede vist, at de eksisterende værktøjer kan udvikles henimod en effektiv digital platform, der kombinerer grafisk præsentation med præcise beregninger af klimadata. Det håber vi at kunne være med til at videreudvikle, så vi fremover kan bruge det i vores arbejdsgange og samtidig tilbyde kvalificeret rådgivning, der inddrager relevante data om regnvandets veje, allerede når de første streger til en skitse af et område eller en bygning bliver slået, siger Thomas Nybo Rasmussen.

Han opfordrer samtidig andre små virksomheder til at overveje, om de også kan gøre brug af ordningen og sikre sig den vækst og udvikling, de fleste virksomhedsejere drømmer om, men har vanskeligt ved at finde ressourcer til.

-kj

Læs mere om Kloak & afvanding

18/1 2017
AfløbsrenderAfvandingBiologisk minirensningsanlægBiologisk sandfilterBrønddækslerDet beplantede filterDrænFaldstammerenoveringHåndtering af regnvandHåndtering af spildevandHøjvandslukkeKimasikringKloak organisationer m.v.KloakdækslerKloakeringKloakrenoveringKloakrørLAR-løsningerLet brøndgodsMåle/test udstyrMaterielopbevaringNedsivning af regnvandNedsivning af spildevandPilefordampningsanlægPumperPumpeunitsRegnvandsfaskineRegnvandshåndteringRisteRottebekæmpelseRottefælderSpecialafdækningStrømpeforringTilbageløbssikringTilbageløbsventilTV-inspektionUdlejningUdskillerteknikVand StopTilføj dit firma her.
Send en mail.

Mest læste


Seneste nyheder