scroll
København indfører straksbetaling for udført arbejde

København indfører straksbetaling for udført arbejde

Virksomhederne får betaling indenfor gennemsnitligt fem-seks dage i stedet for 30 dage

Af Dan Bjerring

Da bankerne begyndte at kræve renter af indeståender på konti, fordi renten var negativ, begyndte flere kommuner og virksomheder at betale deres fakturaer langt hurtigere.

Det gjaldt blandt andre Københavns Kommune, der midlertidigt forkortede sin egen betalingsfrist til virksomheder for at øge deres likviditet under corona og perioden med energikrise og stigende inflation.

På baggrund af positive tilbagemeldinger fra erhvervslivet, har kommunens økonomiudvalg nu besluttet at gøre ordningen permanent, så virksomhederne får betaling indenfor gennemsnitligt fem-seks dage i stedet for 30 dage

Indkøb for 16 milliarder kroner
Kommune er blandt landets største indkøbere, og i 2023 handlede Københavns Kommune med private firmaer for 16 milliarder kroner.

Det drejede sig om alt - fra byggeri til indkøb af fødevarer til skoler og daginstitutioner.

Med beslutningen om at fremrykke betalingen for fakturaer bidrager kommunen til at holde hånden under virksomhedernes likviditet:

Et klart signal
- Uden de københavnske virksomheder vil København ikke være den fantastiske by, den er i dag. Virksomhederne er med til at drive byens udvikling og er arbejdspladser for rigtig mange københavnere. Kommunen må aldrig blive en stopklods for deres arbejde.

-Nu sender vi et klart signal om, at hvis man handler med kommunen, så får man sine penge meget hurtigt, siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen.

Ved at fastholde en kort betalingsfrist fremfor at gå tilbage til en frist på 30 dage, undgås et samlet tab i likviditet på op mod én milliard kroner for de virksomheder, kommunen handler med.

Positiv tilbagemelding
Københavns Kommune har undersøgt, hvordan den midlertidige ordning blev taget imod af virksomhederne.

Ud af 200 virksomheder, har knap halvdelen svaret i Erhvervsservicemålingen for 2024, at de i ’meget høj grad’ eller i ’høj grad’ mener, at Københavns Kommunes betaling af fakturaer er blevet bedre efter indførelsen af straksbetaling.

Har lyttet til virksomhederne
DI Byggeri Hovedstaden ser positivt på initiativet. Mads Raaschou fra DI Byggeri Hovedstaden siger, at ’det er fantastisk’, at Københavns Kommune har lyttet til virksomhederne og fremover viderefører straksbetaling af fakturaer:

- I DI Byggeri Hovedstaden er det et stort ønske, at virksomhederne får deres betaling så hurtigt som muligt, når de har udført en opgave for kommunen, da det har stor betydning for virksomhedernes likviditet.

- Og derfor vil jeg gerne kvittere for, at Københavns Kommune har permanentgjort straksbetaling af fakturaer. Det er virkelig en god dag for virksomhederne i København, siger han.

23/5 2024