oktoberfest i fog
oktoberfest i fog
oktoberfest i fog

Aktuelle nyheder om byggebranchen - Tag

Konkurrencerådet: Ulovlig aftale i tagpapbranchen- De centrale aktører inden for tagpap er gået sammen for at holde konkurrenter ude af markedet. Det er forbudt, og det kan have medført højere priser på tagpap, siger rådet formand Christian Schultz

Konkurrencerådet: Ulovlig aftale i tagpapbranchen

Konkurrencerådet har i går afgjort, at samarbejdet i tagpapbranchen begrænser konkurrencen, kræver TOR-anvisningerne ophævet og vurderer at de ansvarlige skal forfølges strafferetligt

Del artiklen på

Konkurrencerådet har afgjort, at Icopal Danmark, Nordic Waterproofing, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) har overtrådt konkurrenceloven. Konkurrencerådet påbyder dem blandt andet at ophæve TOR-anvisningerne, som er en branchestandard.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

- De centrale aktører inden for tagpap er gået sammen for at holde konkurrenter ude af markedet. Det er forbudt, og det kan have medført højere priser på tagpap samt færre produkter på markedet til skade for både forbrugere og professionelle kunder.

- I mange tilfælde vil standarder skærpe konkurrencen. Men i dette tilfælde har parterne med deres TOR-anvisninger anvendt en standard som en del af en bredere sammenhæng, der har haft til formål at begrænse konkurrencen.

Afgørelsen
Konkurrencerådet har afgjort, at Icopal Danmark ApS, Nordic Waterproofing A/S, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og TOR har overtrådt konkurrenceloven ved at have indgået en konkurrencebegrænsende aftale.

De fire parter har afskærmet markedet for konkurrerende virksomheder og produkter. Parterne har:

- Koordineret indholdet i standarden (TOR-anvisningerne)
- Etablereret mærke- og kontrolordningen TOR Godkendt, som skal sikre, at standarden overholdes
- Koordineret deres adfærd over for konkurrenter i form af blandt andet miskrediterende artikler
- Koordineret deres adfærd over for andre aktører for at undgå, at de anvender eller markedsfører konkurrerende produkter, som ikke opfylder standarden
- Koordineret begrænsning af Icopal Danmarks og Nordic Waterproofings produktudbud på det danske marked for tagpap og tagfolie til de produkttyper, som TOR-anvisningerne omfatter.

Krav om øjeblikkeligt stop for ulovlig adfærd
Med afgørelsen følger blandt andet et påbud om, at TOR-anvisningerne skal ophæves. Generelt har Konkurrencerådet påbudt de involverede parter straks at ophøre med den ulovlige adfærd og desuden orientere professionelle kunder, andre relevante brancheorganisationer, TOR’s repræsentantskab med flere om afgørelsen.

Forfølges strafferetligt
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tog sagen op i 2014 på baggrund af klager fra andre aktører i branchen. Samme år gennemførte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kontrolundersøgelser hos sagens parter.

Konkurrencerådet har vurderet, at sagen bør anmeldes til SØIK(Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet) med henblik på strafferetlig forfølgelse. Rådet vil dog afvente en eventuel anke af afgørelsen.

Afgørelsen bliver anket
Nordic Waterproofing A/S er som en af aktørerne loderet uenige i afgørelsen, og fortæller i en pressemedelelse, at den bliver anket, og at de om nødvendigt vil gå endnu videre til domstolene. Såfremt de ender med at tabe, har de juridisk vurderet, at det vil koste dem en bøde i størrelsesordenen 4 til 20 millioner kroner.

-jhn

Se hele afgørelsen fra Konkurrencerådet her: https://www.kfst.dk/media/46139/20170531-tagpap.pdf

Læs TOR's reaktion på afgørelsen som var ventet - her:http://bygtek.dk/artikel/byggeri/tor-vi-har-forbedret-kvaliteten-og-tilliden-til-tagpap

Læs mere om Tag

1/6 2017

Mest læste


Seneste nyheder