Aktuelle nyheder - Brændeovne

EU-kommissær på visit i HelsingeEU-kommissær Elzbieta Bienkowska (i rødt) har ansvaret for EU's indre marked for varer og tjenesteydelser samt for industripolitik og mindre og mellemstore virksomheder. (Foto: Wisecon)

EU-kommissær på visit i Helsinge

Dansk skadedyrsteknologi vækker opsigt i EU. Teknologiske og grønne løsninger vinder indpas i skadedyrsbekæmpelsen og er nu på vej til at afløse rottegiften i Danmark

Del artiklen på

Et paradigmeskifte af dimensioner ruller i øjeblikket over Danmark, hvor Kommuner, forsyningsselskaber, fødevarevirksomheder, boligselskaber m.fl. over hele landet er i fuld gang med at implementere intelligente og giftfri løsninger i forbindelse med rotte-bekæmpelse.

Den udvikling giver nu genlyd i EU. Den danske virksomhed Wisecon A/S i Helsinge, der i dag er verdens førende virksomhed inden for højteknologisk bekæmpelse af rotter og mus, har netop haft besøg af den Polske EU-kommissær Elżbieta Bieńkowska. Et besøg der skulle give hende indsigt i den revolutionerende teknologi samt Wisecons udfordringer i forhold til udrulning af løsningen i andre EU-lande.

- På trods af, at vi er godt i gang med udrulningen af vores koncepter, så oplever vi, at når vi skal ind på et nyt marked, så er det ofte svært for os at få en godkendelse af produktet, fordi der ikke er opsat nogen standarder, hverken nationalt eller på tværs af lande. Og det er en klar hæmsko for vores vækst, forklarer salgsdirektør hos Wisecon, Klaus Baagøe-Nielsen.

Nationale særregler
Klaus Baagøe-Nielsen peger på, at EU må sikre teknologivirksomheder som Wisecon bedre rammevilkår, så innovative produkter, der skal implementeres på tværs af EU-lande, kan komme hurtigere igennem systemerne og blive salgsklare.

- Det er ekstremt positivt at EU-Kommissionen har fokus på de mindre og mellemstore virksomheders dagligdag i EU. Vores hverdag er jo, at vi bl.a. oplever hindringer i form af nationale særregler. Det skyldes bl.a., at vores produkter er nye og innovative og dermed ukendte for myndighederne, og det giver altså en del tovtrækkeri, forklarer Klaus Baagøe- Nielsen.

Lettelser for virksomheder i EU
EU-kommissær Elżbieta Bieńkowska har ansvaret for EU's indre marked for varer og tjenesteydelser samt for industripolitik, entrepreneurship og mindre og mellemstore virksomheder. Hun var imponeret over Wisecon’s teknologiske løsninger, men også hvordan Wisecon arbejder effektivt med højteknologiske maskiner og derfor ikke har outsourcet produktionen.

Kommissærens fokus vil i 2016 være at arbejde på gennemførelse af EU kommissionens fokus på ”A single Market strategy for Europe”. På den baggrund skal der gennemføres konkrete tiltag, der kan gøre livet lettere for virksomhederne hvad angår godkendelser og varens frie bevægelighed i Europa.

EU-Kommissionen lancerede den nye strategi for et bedre indre marked ultimo 2015. Strategien udstikker en køreplan for, hvordan det skal blive nemmere og mere attraktivt for virksomhederne at eksportere varer og serviceydelser inden for EU.

-cmn

Læs mere om Brændeovne

26/2 2016