Aktuelle nyheder - Brændeovne

EU tvinger Danmark til at sænke krav til partikeludslip fra brændeovne

EU tvinger Danmark til at sænke krav til partikeludslip fra brændeovne

Efter 1. januar 2022 skal Danmark acceptere 25 procent større partikeludslip end i dag – fra 4 g/kg til 5 g/kg,

Del artiklen på

Pollitik - Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Ifølge miljøminister Lea Wermelin findes der ikke specifikke EU-regler, der konkret forbyder medlemsstaterne at indføre et forbud imod brændeovne i huse med fjernvarme.

- Medlemsstaterne har derfor mulighed for at indføre nationale regler herom, når blot forbuddet er i overensstemmelse med EU-rettens regler og principper om varernes fri bevægelighed, forklarer hun ni et svar til Søren Søndergaard (EL), der havde bedt ministeren bedes oplyse, om Danmark i overensstemmelse med EU-retten kan indføre forbud imod brændeovne i huse med fjernvarme.

Hun understreger dog samtidig, at et nationalt forbud imod brændeovne i huse med fjernvarme kun kan indføres i overensstemmelse med regler og principper i EU-retten, og dermed vil det ’i alle tilfælde afhænge af den konkrete udformning af forbuddet’.

EU skyder dansk krav i sænk
Søren Søndergaard beder ligeledes ministeren oplyse, om Danmark kan indføre et krav om ’maksimalt fire gram partikeludslip pr. afbrændt kilo træ’ i nye og videresolgte brændeovne, som det oprindeligt var planen at indføre i 2017.

Dette krav blev faktisk fra 16. januar 2018 – Brændeovnsbekendtgørelsen - som et nationalt dansk initiativ. Men fra 1. januar 2022 bliver brændeovne reguleret af Kommissionens krav om ’miljøvenligt design af produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel’.

Kravet til partikelemission er herefter 5 g/kg. Altså en forøgelse i partikeludslippet på 25 procent:

- I forordningen er der en overgangsbestemmelse, så medlemsstaterne indtil den 1. januar 2022 kan tillade, at produkter til lokal rumopvarmning til fast brændsel bringes i omsætning og tages i brug, hvis de er i overensstemmelse med de nationale bestemmelser om blandt andet emissioner af partikler. Efter 1. januar 2022 kan Danmark således ikke opretholde kravet om 4 g/kg for brændeovne, men skal ændre det til 5 g/kg, slutter Lea Wermelin.

Læs mere om Brændeovne

5/11 2019