left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Brændeovne

Forsvindende lille effekt af indgreb mod brændeovne

Københavnske brændeovne bidrager kun med mellem to - og tre procent af den samlede luftforurening i København. Skrotningsordning giver sikker miljøgevinst

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Der har de senere år fra flere sider været forslag om afgifter på brændeovne, fordi disse efter manges opfattelse forurener luften med småpartikler, der fører til dødsfald i befolkningen.

Men Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne – DAPO - har rettet henvendelse til medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg og i den forbindelse blandt andet peget på fordelene ved at indføre en ved tvungen udfasning af de ældste brændeovne efter samme model, som blev indført i Tyskland i 2010.

’Vismændene’ har tidligere i en miljøøkonomisk analyse påpeget, at den største samfundsøkonomiske gevinst hentes, hvis en tvungen udfasningsordning omfatter alle brændeovne fra før 2008.

Incitamenter
Ordningen med en skrotningspræmie for gamle brændeovne løb til udgangen af 2016 og udbetalte 2.150 kroner til de brændeovnsejere, der skrottede deres gamle brændeovne fra før 1990 – uagtet om de valgte at udskifte den med en ny og renere brændende ovn.

Puljen rummede cirka 45 millioner kroner og resulterede i, at cirka 20.000 brændeovne blev udskiftet i de danske hjem:

- En skrotningsordning har den fordel, at den på kort sigt kan skabe økonomiske incitamenter for boligejere til at udskifte deres brændeovne, skriver DAPO.

Sikker miljøgevinst
Af vismandsrapporten fremgår det, at brændeovnsejere vil være tilbøjelige til at købe en ny brændeovn, hvis de tilbydes en skrotningspræmie, da værdien af skrotningspræmien plus værdien af en ovn, der udnytter energien i brændet bedre, overstiger omkostningerne ved at købe en ny.

Omvendt vil brændeovnsejere med et lavt forbrug være tilbøjelige til at ophøre med at have brændeovn.

- Med andre ord - Dem, der fyrer meget i deres brændeovn, tilskyndes til at erstatte den med en ny, som brænder renere og bruger cirka 25 procent mindre træ end en gammel ovn. Dette vil give en sikker miljøgevinst, skriver DAPO videre.
Generelt forurener en brændeovn fra før 1990 op til fem-seks gange mere end en moderne ovn.

Grundlæggende nuancer
DAPO’s synspunkt er uændret, at der ikke ligger en 100 procent sikker miljøgevinst i at indføre en afgift på brændeovne. Det gør der til gengæld i at udfase de ældste brændeovne:


- Endelig vil vi benytte lejligheden til at gøre opmærksom på nogle grundlæggende forhold og nuancer, som ofte overses i debatten om forureningen fra brændeovne og de sundhedsskader, den medfører. En helt ny rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - afslører, at københavnske brændeovne kun bidrager med mellem to - og tre procent af den samlede luftforurening i København. Et markant indgreb mod brændeovne vil således kun få en forsvindende lille indflydelse på byens luftkvalitet og på sundhedsudgifterne, skriver DAPO.

Interessant forsøg
Der peges videre på, at Forskere fra Statens Institut for Folkesundhed i 2015 gennemførte ’et interessant forsøg’ i København, hvor man udstyrede 59 ikke-rygende borgere med en GPS og en partikelmåler, så man præcist kunne registrere, hvor og hvornår de var eksponeret for partikelforurening fra ultrafine partikler.

- Undersøgelsen viste overraskende, at 90 procent af eksponeringen sker indendørs i hjemmet eller i andre bygninger, mens kun fem procent af eksponeringen sker udendørs. For DAPO må dette resultat rokke ved modelberegningerne af, hvor mange helbredsskader, der kan tilskrives partikler fra brænderøg, men resultatet har fået overraskende lidt opmærksomhed i den offentlige debat, fortsætter henvendelsen til Miljøudvalget.

DAPO slutter, at ’disse fakta er af stor betydning, når politikerne skal træffe beslutning om regulering på brændeovnsområdet’.

FAKTA
Den tyske ordning stammer fra 2010 og omfatter:

- Over 10 år at udfase alle brændeovne fra før 2010, med mindre de overholder gældende krav til udledninger for nye ovne.

- Gamle ovne fra før 1975 udfases senest i 2014, ovne fra før 1985 skal udfases senest i 2017, ovne fra før 1994 skal være udfaset senest i 2020, og ovne fra før marts 2010 skal være udfaset senest i 2024.

- Brændeovne, som benyttes til primær opvarmning, f.eks. i sommerhuse, er undtaget.


Læs mere om Brændeovne

25/10 2017