Aktuelle nyheder - Brændeovne

Forureningsafgifter: Det vil koste dyrt at bruge brændeovnen

Brændefyring er den største kilde til sundhedsskadelig luftforurening i Danmark. Forurenerne skal fremover betale skaderne, lyder det fra De Økonomiske Råd

Del artiklen på
Det er hyggeligt at varme sig ved brændeovnens skær, men sundt eller godt for miljøet er det ikke. Forurening fra brændefyring er hvert år skyld i, at 550 danskere dør for tidligt, mens 330.000 danskere får luftvejslidelser.

Helbredsskader der ifølge De Økonomiske Råd, der består af Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd, koster samfundet 4,1 mia. kr. årligt. Samtidig udsender brændefyring sodpartikler, som bidrager til global opvarmning.

Afgiftssatserne lægger sig tæt op af de afgiftssatser for brændefyring, som De Økonomiske Råd har beregnet ud fra de skader, forureningen fra brændeovne påfører samfundet.

Således kommer det til at koste mest for gamle ovne i byer, hvor forureningen gør størst skade, og mindst for nye fyringsenheder på landet, hvor forureningen gør mindst skade. Nye fyringsenheder med typegodkendte effektive partikelfiltre kan helt fritages fra afgifter.

Desuden skal indføres tilsvarende afgifter for brændekedler, halmfyr og anden privat opvarmning med fast brændsel. Nye fyringsenheder med typegodkendte effektive partikelfiltre kan helt fritages fra afgifter.

Afgift fra 2020
Antal fyringstimer aflæses af en temperaturmåler, der registrerer antal timer med over 60 grader i skorstenen dvs. det antal timer fyringsenheden anvendes. Antal fyringstimer indberettes af beboeren og kontrolleres af skorstensfejeren eller det fjernaflæses. Husstande, der kun fyrer med fast brændsel, kan fritages for måler mod at betale afgifter efter fuldt forbrugstimer (max. antal fyringstimer årligt).

- Vi foreslår, at afgiften indføres fra 2020 i alle større byer med kollektiv varmeforsyning. Her vil billig kollektiv varmeforsyning og de sidste års værdistigning i boligerne gøre, at de der vil undgå afgiften blot kan droppe brændeovnen, siger seniorrådgiver Kåre Press-Kristensen fra Det Økologiske Råd, en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for en bæredygtig omstilling af samfundet.

Det Økologiske Råd foreslår afgiftssatser på mellem 1 og 40 kr. pr. times fyring. Således skal det koste 40 kr. at fyre op i en gammel (fra før 1990) brændeovn i større byer med kollektiv varme, mens det skal koste 1 kr. at fyre i en nyere (efter 2004), miljømærket ovn på landet uden kollektiv varme.

Størst sundhedsskade i byerne
Ifølge Kåre Press-Kristensen er det fornuftigt at starte i byerne, hvor sundhedsskaderne er størst, og så rulle afgiften ud på nationalt plan fra 2025, når der er gode erfaringer med afgiften. Så får folk udenfor den kollektive varmeforsyning bedre tid til at efterisolere og omstille til miljørigtig varme.

- Det er vigtigt, at folk betaler for de skader deres forurening påfører samfundet. Ellers har folk intet incitament til ikke at forurene. Med vores afgiftsforslag indfører vi forureneren-betaler-princippet, fremhæver Kåre Press-Kristensen.

Både Det Økonomiske Råd og Skatteministeriets afgiftseksperter bakker op om afgiftsmodellen via en temperaturmåler, som Det Økologiske Råd præsenterede første gang i 2014.

Det Økologiske Råds arbejde med brændefyring finansieres af EU-LIFE midler, projekt Clean Heat.

-los

Læs mere om Brændeovne

15/2 2017