left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Brændeovne

Udsteder ny skorstensfejerbekendtgørelse

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny skorstensfejerbekendtgørelse, der bl.a. præciserer bestemmelserne om skorstensfejerens adgang til privat ejendom

Del artiklen på

I den ny skorstensfejerbekendtgørelse er tidligere ændringer til bekendtgørelsen indarbejdet, og der er foretaget en række præciseringer og konsekvensrettelser.

Præciseringerne omhandler skorstensfejerens adgang til privat ejendom, idet det er præciseret, at der er krav om forudgående aftale med ejendommens ejer om adgang til ejendommen.

Desuden præciseres, at det er kommunalbestyrelsen, der efter indstilling fra skorstensfejeren har bemyndigelse til at nedlægge forbud mod fortsat brug af skorstenen efter en brand.

Genudstedelsen af skorstensfejerbekendtgørelsen sker som opfølgning på en henvendelse fra Folketingets Ombudsmand, der vedrører borgerens retssikkerhed i forbindelse med udførelsen af skorstensfejerarbejde.

Baggrunden for Ombudsmandens henvendelse var en klage fra en borger, hvor skorstensfejeren uden borgerens accept eller tilstedeværelse havde meddelt, at der ville blive fejet på ejendommen.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Du kan læse bekendtgørelsen her.

-los

Læs mere om Brændeovne

31/5 2017