Aktuelle nyheder - Byggeri

11 virksomheder vinder drift af statens veje for 300 millionerDer er i alt cirka 3800 kilometer statsveje i Danmark. Udbuddet rummer samlet set 116 aftaler fordelt på 13 forskellige fagområder. Foto: Terranor.

11 virksomheder vinder drift af statens veje for 300 millioner

Vejdirektoratet har afsluttet et driftsudbud af statens veje på 300 millioner kroner om året de næste fire år. 11 forskellige virksomheder byder ind med varierende kompetencer

Del artiklen på

Med fokus på god planlægning og mobilisering af de mange driftsopgaver på statsvejene har Vejdirektoratet netop gennemført et samlet driftsudbud på 300 millioner kroner årligt. Udbuddet omhandler den løbende drift af statsvejene fra 2022 og minimum de næste fire år frem. Fra januar 2022 er der igangsat 40 af de i alt 116 aftaler med foreløbigt 11 forskellige virksomheder.

Konkret skal de 11 virksomheder stå for driftsopgaver på statsvejene om alt fra affaldsopsamling, reparationer af asfaltbelægninger og skilte til drift af trafiksignal- og trafikledelsessystemer, græsslåning og mindre reparationer af bygværker.

Fælles for alle de nye såvel som tidligere samarbejdspartnere er, at alle har fokus på at sikre en høj kvalitet i forhold til driften af statsvejene til gavn for borgerne, oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

- I Vejdirektoratet vægter vi et gensidigt, loyalt og tæt samarbejde med vores mange leverandører højt. Vi har sammen med de vindende leverandører lagt os i selen for, at vi kan fastholde det samme serviceniveau som hidtil, så trafikanterne kan komme nemt og sikkert frem på statsvejene. Samtidig har vi fra begyndelsen haft et stort fokus på at sikre, at det overordnede vejnet bliver drevet og vedligeholdt til den aftalte kvalitet, og vi vil derfor også følge de mange leverancer tæt i løbet af året, siger områdechef Michael Ebbesen.

Alle de vindende leverandører har hen over efteråret haft travlt med at mobilisere og forberede sig til de mange forskelligartede driftsopgaver.

Forberedelsen til at varetage de mange driftsopgaver er foregået i tæt samarbejde med Vejdirektoratet, og alle har arbejdet hårdt på at blive klar til de mange opgaver.

Fokus på bæredygtighed
I de kommende år er der nye leverandører på flere af aftalerne, og det er vigtigt, at alle kommer godt fra start. Derfor har der efter kontraktindgåelsen i september 2021 været afholdt i alt 22 opstarts- og projektgennemgangsmøder med leverandørerne med fokus på at afstemme forventningerne til samarbejdet og vende detaljerne i udbudsmaterialet.

Der har desuden været en løbende dialog og fokus på god kommunikation, og Vejdirektoratet har tilbudt forskellige uddannelsesforløb til leverandørerne inden for udvalgte emner og forskellige IT-systemer. På den måde er virksomhederne blevet klædt godt på til at kunne håndtere driften af statsvejene.

De nye kontrakter har blandt andet et øget fokus på bæredygtighed i forhold til, hvordan Vejdirektoratet gennemfører driften af grønne arealer, så der skabes mere biodiversitet og bedre vilkår for planter og dyr, og der er desuden opmærksomhed på muligheden for at indføre CO2-reducerende tiltag fra entreprenørernes side.

- I Vejdirektoratet har vi til opgave at bidrage til den grønne omstilling, og derfor har vi et stort fokus på bæredygtighed i forbindelse med planlægningen og udførslen af de konkrete driftsopgaver. Vores kontrakter rummer oplæg til driftsopgaver, der skal øge biodiversiteten langs vejene og give mulighed for at fremme CO2-reducerende tiltag, så vi kan få løst opgaverne på en bæredygtig og klimavenlig måde, siger områdechef Michael Ebbesen.

Alle de nuværende aftaler udløb ved årsskiftet med undtagelse af kontrakterne om vintertjeneste på stier og rastepladser, der løber frem til den 30. juni 2022. De nye kontrakter gælder for en fireårig periode med mulighed for at kunne forlænge hovedparten af aftalerne til en samlet varighed af op til seks år.

Aftalen og dens parter

De 11 virksomheder, der allerede nu er i gang med arbejdet, er: CG Jensen, DAV Nordic, Nord Profil, Pankas, Terranor, Strøm Hansen, PEAB Asfalt, Munck Asfalt, Kemp & Lauritzen, Andel Lumen (Tidligere SEAS-NVE City Light) og SWARCO.

Der er udbudt følgende driftsopgaver:

- Renhold af arealer og udstyr.
- Drift og vedligeholdelse af afvandingssystemer, herunder blandt andet rabatter, grøfter og brønde.
- Drift af blandt andet sideanlæg og toiletbygninger.
- Drift af beplantning og græsslåning.
- Reparation af asfaltbelægninger.
- Genmarkering af kørebaneafmærkninger.
- Reparation af autoværn, skilte og dyrehegn.
- Vintertjeneste på stier og rastepladser.
- Drift af pumper.
- Drift af fartvisere.
- Drift af trafikledelsessystemer.
- Drift af vejbelysning.
- Mindre reparationer på bygværker.
- Drift af signalanlæg.
- Drift af tunnelbygværker og -installationer
- Drift af store, kabelbårne broer.

Læs mere om udbud på Leverandørportalen

-dc

Læs mere om Byggeri

13/1 2022
AfskærmningAlu stigerBeslagBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriel malingIndustriporteJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSmedejernsporteSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.