bygma
bygma
scroll
16 millioner skal sikre Boss Ladies i de kommende årBoss Ladies løber frem til 2028.

16 millioner skal sikre Boss Ladies i de kommende år

Det landsdækkende projekt Boss Ladies får med en ny millionbevilling fra Villum Fonden fire år til at skabe bedre vilkår for kvinder på de tekniske erhvervsuddannelser og øge søgningen

Boss Ladies-projektet har været i gang siden 2018, og et landsdækkende ambassadørkorps bestående af 500 unge kvindelige håndværkere er blandt værktøjerne til at give råd, vejledning og støtte til de næste generationer.

Udvidelsen af Boss Ladies kommer på et tidspunkt, hvor Danmark står til at mangle 100.000 faglærte i 2030.

Derfor er der ifølge Boss Ladies mere end nogensinde et behov for et løft af landets erhvervsskoler og lærepladser, så de faglærte fag gøres mere attraktive for alle elever – uanset køn:

- Vi ser i dag et udtalt behov for en kulturændring på landets erhvervsskoler og desværre også på alt for mange lærepladser.

- Vi er derfor enormt glade for, at vi kan fortsætte og styrke forandringsarbejdet og sætte tryk på udviklingen, fortæller Nina Groes, direktør og initiativtager til Boss Ladies.

- Boss Ladies har skabt fantastiske resultater – ikke alene er antallet af kvindelige elever øget markant, der hvor de har samarbejdet med konkrete erhvervsskoler, men de bidrager også til at skabe stærke studiemiljøer, som inkluderer alle elever.

- Den nye bevilling skal i høj grad bruges på at udvikle redskaber og aktiviteter, som kan bære denne positive udvikling videre, også når bevillingen hører op, siger programdirektør i Villum Fonden, Agi Csonka.

Boss Ladies modtager 16 millioner kroner fra Villum Fonden til at fortsætte projektet frem til 2028.

Siden Boss Ladies lagde fra land, er andelen af unge kvinder, der vælger indgangen 'Teknologi, byggeri og transport' efter 9. eller 10. klasse på landsplan steget med 7 %. Boss Ladies vil frem til 2028 sætte ind på fire niveauer:

Kønskloge elever og uddannelsesvejledere: 'If you can see it, you can be it'. Boss Ladies vil skabe forandring for de piger, der står foran et uddannelsesvalg.

Derfor bygges der bro mellem erhvervsuddannelserne og den enkelte elev. Med ambassadørkorpset som rollemodeller vil Boss Ladies åbne over 20.000 grundskoleelevers øjne for de faglærte fag.

Sammen med arbejdsmarkedets parter skal der udvikles et stærkt hold af uddannelsesvejledere med en solid værktøjskasse til at agere kønsklogt i klasselokale.

Kvalitetsløft af erhvervsskolerne: Boss Ladies vil professionalisere skolernes tilgang til køn.

Projektet vil bl.a. opskalere og udbrede metoderne fra bl.a. Herningsholm Erhvervsskole, der på fire år har øget andelen af de kvindelige elever på de tekniske erhvervsskoler med 106 % på ni erhvervsskoler i hele landet.

Virksomhedsambassadører går forrest: Boss Ladies arbejder for at skabe lige adgang til lærepladser uanset køn.

Derfor vil projektet styrke netværket af offentlige og private bygherrer samt 250 virksomhedsambassadører, der har mod på at gå foran i brancherne med diversitetsfremmende tiltag.

Et stærkt og empowering fællesskab: Mange unge kvinder i de teknisk faglærte fag oplever i dag at stå alene.

Derfor fortsættes og udvides Boss Ladies-fællesskabet, som både giver den enkelte kvinde støtte og vejledning og uddanner dem som rollemodeller for næste generation af faglærte.

Bag projektet står: Dansk Industri, 3F, Dansk Metal, TEKNIQ, Arbejdsgiverne, Dansk El-Forbund, Blik & Rør, Danske Malermestre, Malerforbundet, Kommunernes Landsforening, Byggeriets Uddannelser, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Divérs.

-dc

28/2 2024