LCA
scroll
2,4 milliarder kroner for meget til kommunalt affaldsmonopol

2,4 milliarder kroner for meget til kommunalt affaldsmonopol

Husstandene i hele landet kan ifølge CEPOS spare mange penge på kommunernes obligatoriske affaldsordninger, hvis kommunerne var mere effektive

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Nogle husstande kan spare helt op til 2.800 kroner årligt på deres affaldsbetaling, hvis kommunerne var mere effektive. Det viser ny CEPOS-analyse:

- Og det er altså ikke småpenge for en familie. Det er et unødigt stort beløb, og der er et stort potentiale for besparelser i mange kommuner, siger Line Andersen, der er økonom i CEPOS.

Ifølge analysen kan danskerne samlet set spare 2,4 milliarder kroner på afhentning af affald, hvis alle kommunerne gjorde det lige så billigt som de mest effektive, sammenlignelige kommuner.

Mangler incitament til reduktion
Det svarer til en gennemsnitlig årlig besparelse på 900 kroner pr. husstand. De store potentialer for besparelser kan skyldes manglende konkurrence på området

- Problemet er, at kommunerne gennem deres regulatoriske monopol ikke har incitament til at reducere gebyrerne. Derfor er det min klare anbefaling, at konkurrencen styrkes gennem obligatorisk udbud, og at husstandenes benyttelsespligt til de kommunale ordninger ophæves, siger Line Andersen.

Sådan fungerer det i dag:
• Husstandene har pligt til at bruge kommunernes affaldsordninger og kan altså ikke bare vælge en anden privat udbyder, hvis de er utilfredse

• Kommunerne har lov til at dække udgifterne til affaldshåndtering fuldt ud gennem affaldsgebyret

• Ikke alle kommuner sender opgaven med at tømme skraldespande i udbud for at finde en billigere løsning

• Endeligt er der ikke nogen krav til faste årlige effektiviseringer af affaldsindsamlingen, ligesom der er til for eksempel vandværkerne

7/2 2024