left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

350 lastbiler med jord dagligt i 30 år til Lynetteholm

350 lastbiler med jord dagligt i 30 år til Lynetteholm

80 millioner tons jord skal transporteres til Lynetteholm over københavnerbroer til Amager

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Torsten Gejl fra Alternativet har stillet en række spørgsmål til transportminister Benny Engelbrecht omkring transporter af jord til det kommende Lynetteholmprojekt, og muligheden for at fremskaffe denne jord.

Transportministeren oplyser blandt andet i sit svar, at Lynetteholm har et overfladeareal på 2,8 kvadratkilometer placeret på vanddybder mellem fem og 15 meter.
Det giver et samlet indbygningsvolumen af overskudsjord på cirka 40,9 millioner kubikmeter jord svarende til cirka 80 millioner tons jord:

På baggrund af erfaringstal fra modtagelse af jord i de to modtagelsesanlæg i Ydre Nordhavn forventes der produceret cirka 2,6 millioner tons overskudsjord årligt i København og omegn, der skal modtages og opfyldes i Lynetteholm.

350 lastbiler dagligt
Det svarer til cirka 350 lastbiler med jord dagligt, der skal køre fra byggepladser placeret forskellige steder, hovedsageligt i København og Frederiksberg Kommuner, og til Lynetteholm gennem København:

- Da samme antal lastbiler siden 2012 dagligt har kørt til Nordhavn, er der ikke tale om en stigning af lastbiltrafik i København, men at lastbilerne skal køre til en ny destination. Lastbilerne vil således køre ad nogle andre veje. Trafikanalysen udført i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen viser således, at vejnettet omkring Nordhavn vil blive aflastet for jordtransport, og der vil tilsvarende komme flere lastbiler med jord på Nordøstamager, forklarer ministeren.

Stor belastning af centrale broer til Amager
Ifølge Benny Engelbrecht betyder det, at der kører flere lastbiler over broerne til Amager, særligt ad ruten H.C. Andersens Boulevard, Amager Boulevard og Ved Stadsgraven, mens Bredgade og Store Kongensgade kan forventes at få færre lastbiler med jord:

- Nogle veje i indre by vil således får mere lastbiltrafik som følge af Lynetteholm, mens andre veje vil få mindre. Hvis overskudsjord fra de bygge- og anlægsaktiviteter, der pågår i København, ikke i fremtiden kan køres til Lynetteholm, vil det alternativt skulle ud på væsentlig længere lastbilture til lokaliteter, eksempelvis andre steder på Sjælland, med øget miljøbelastning og klimaaftryk til følge, påpeger transportministeren

Hvor skal jorden komme fra?
Et helt andet og ikke uvæsentligt spørgsmål er så, hvor de 80 millioner tons jord skal komme fra, da der er tale om et projekt, som skal løbe over 30 år.

Her oplyser ministeren, at jordmængderne til Lynetteholm vil svinge med bygge- og anlægsaktiviteten

- Dog vil dele af tilførslen af jord til Lynetteholm være uafhængig af konjunkturerne, herunder overskudsjord fra ledningsarbejder og andre større offentlige bygge- og anlægsprojekter. Selv i årene efter finanskrisen var der et stort behov for at få deponeret jord. Det kan eksempelvis oplyses, at HOFOR, ud over det almindelige behov for bortskaffelse af jord, forventeligt påbegynder tre skybrudstunneler henholdsvis Svanemølle skybrudstunnel, Kalvebod skybrudstunnel og Valby skybrudstunnel, der hver for sig vil generere store jordmængder, oplyser Benny Engelbrecht.

Kan gå længere end 30 år
De pågældende arbejder forventes at foregå frem til 2030:

- Det er naturligvis usikkert at forudsige omfanget af byggeaktiviteten over en meget lang årrække. Samtidig skal det tages i betragtning, at det sandsynligvis kun er en del af overskudsjorden i hovedstadsområdet, som vil skulle nyttiggøres i Lynetteholm. Derfor kan der gå længere tid end 30 år, før nyttiggørelsesanlægget er opfyldt, slutter transportministeren

Læs mere om Byggeri

4/5 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMontageskinnerMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.