left banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

38 svanemærkede rækkehuse står klar på tidligere flyvestationDe første beboere er flyttet ind i første etape af Filmhusene.

38 svanemærkede rækkehuse står klar på tidligere flyvestation

Første etape af Filmhusene i Værløse er 38 svanemærkede rækkehuse integreret i et rekreativt LAR-landskab. I alt skal der bygges 100 ’filmhuse’ på den tidligere flyvestation

Del artiklen på

Arkitektur

Juul | Frost Arkitekter stiller med Filmhusene skarpt på både landskabs- og bygningsarkitekturen, hvilket skaber synergi mellem inde og ude: Adgang og udsyn til naturen, rammer der underbygger naboskab og et godt indeklima er Juul | Frost Arkitekters’ opskrift på et boligområde, der understøtter beboernes livskvalitet og sundhed i bred forstand: fysisk, socialt og mentalt.

Boligerne er svanemærket, hvilket er garanti for, at byggeri er godt for både sundhed, miljø og økonomi. Det lever op til skrappe krav i hele sin livscyklus og er bl.a. kendetegnet ved et lavt energiforbrug men også godt indeklima:

- Hos Juul | Frost Arkitekter mener vi, at arkitektur og planlægning skal skabe de bedst mulige rammer om menneskers trivsel. Vi har udformet boligerne med højt til loftet, optimale dagslysforhold og med naturlig ventilation, og vi har stillet høje krav til materialer og overfladebehandling, så de ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer, fortæller Søren Askehave, Partner i Juul | Frost Arkitekter.

Mindre beton og mere genbrug
De 38 nyopførte huse er bygget med trækassetter; træelementer med indbygget isolering og dampspærre, produceret af Taasinge Elementer. Derved er brugen af beton i byggeriet reduceret markant, og derved reduceres også udledningen af CO2. Den cirkulære økonomi er også tænkt ind i Filmhusene, hvor facadebeklædning i form af mørke teglskaller, kan skrues af og bruges i et andet byggeri.

Tegnestuens integrerede landskabsafdeling har i udformningen af gårdmiljøerne taget afsæt i flyvestationens militærhistorie: de åbne gårdrum med integreret LAR-landskab (LAR = Lokal Afledning af Regnvand) er udformet med camouflage-mønsteret som forlæg, hvilket skaber forskellige offentlighedszoner og rumligheder i gårdene. Flyvestationens særprægede kulturlandskab iscenesættes og trækkes bl.a. ind i gårdrummet gennem store kig og historien bringes ned i børnehøjde med den specialtegnede fly-legeplads.

Artiklen fortsætter under billedet...
Det nye boligområde er bygget med fokus på gode rammer om hverdagen, nærhed til naturen og naboskab.

Biodiversitet giver bioidentitet
Boligerne er ens på tværs af de tre klynger, men hver klynge gives en særegen identitet gennem beplantning:

- Vi har taget afsæt i det omkringliggende landskab for at give klyngerne hver deres særegne identitet, eller bioidentitet, derved opnår vi også en høj biodiversitet i området. Med det integrerede LAR-landskab har vi ønsket at vende regnvandshåndteringen til et rekreationelt element, der binder klyngerne sammen, synliggør klimaudfordringerne og samtidig danner rammer om et godt udeliv og naboskab, fortæller Line Stybe Line Stybe Vestergaard, Associeret Partner med ansvar for tegnestuens landskabsarkitektur.

Filmhusene er 1. etape af i alt 100 boliger. De første huse, hvor beboerne er flyttet ind, er det nye boligområde Sydlejren.

-los

Læs mere om Byggeri

5/11 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.