Aktuelle nyheder - Byggeri

90 procent af kommunerne bruger arbejdsklausuler – men få kontrollerer overholdelsenDer anvendes i stigende grad arbejdsklausuler ved offentlige byggerier, men det kontrolleres ikke tilstrækkeligt, om klausulerne overholdes

90 procent af kommunerne bruger arbejdsklausuler – men få kontrollerer overholdelsen

BAT-kartellet har rettet henvendelse til Folketingets Erhvervsudvalg med en rapport om ’Aktiv brug af arbejdsklausuler’

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Bygge-, Anlæg og Trækartellet har i mere end to årtier opfordret offentlige bygherrer til at benytte arbejdsklausuler i forbindelse med udbud af bygge- og anlægskontrakter, og det har givet resultat i størstedelen af landets kommuner.

Og arbejdsklausulerne er ikke kun et offentligt udbudsinstrument. Det anvendes også af private bygherrer. Ifølge rapporten har arbejdsklausulerne hjulpet med at løfte vilkårene i byggeriet på det danske arbejdsmarked:

- Arbejdsklausulerne har medført, at entreprenører, der ikke har haft ordnede forhold, somme tider er blevet frasorteret i udbudsprocesserne. Med andre ord kan man sige, at arbejdsklausulerne som instrument har opnået succes i form af deres udbredelse, lyder budskabet fra BAT.

Udfordring på to ben
Det bemærkes dog, at der stadig er udbud, som går til entreprenører, der i forbindelse med tidligere udbud ikke har levet op til standarderne for det danske arbejdsmarked:

- Ligeledes ser man, at mange af de problemer, som arbejdsklausulerne skulle løse, ikke er blevet løst – for eksempel på lærlingeområdet, lyder det videre.

Udfordringen med arbejdsklausulerne går ifølge BAT ’på to ben’. For det første skal arbejdsklausulerne indrettes, så de inddrager en bredere vifte af problemstillinger, herunder arbejdsmiljøklausuler.

For det andet er det nødvendigt, at offentlige bygherrer anvender deres egne klausuler mere aktivt i udbudsprocessen, så der ikke alene skelnes til de billigste udbud i udvælgelsesprocessen.

Derudover er lærlingeklausuler et effektivt redskab til at sikre, at man også i fremtiden kommer til at have udlærte håndværkere inden for byggeriet.

35 krav fra BAT-kartellet
BAT-kartellet har i rapporten til Erhvervsudvalget samlet 35 klare krav til, hvordan man kan styrke anvendelsen, kontrollen og sanktioneringen af arbejds-, arbejdsmiljø- og lærlingeklausuler:

- Med dem i hånden kan offentlige bygherrer både undgå social dumping, forbedre arbejdsmiljøet og sikre, at vi ikke i fremtiden kommer til at mangle kloge hænder, lyder det.

Københavns Kommune nævnes som ’det gode eksempel’, hvor man ved udbud eksempelvis har indført en permanent id-kort-ordning på store byggepladser, bøder for underbetaling af medarbejdere, krav til entreprenør af dokumentation af løn og arbejdsvilkår, en bred vifte af sanktionsmuligheder og lærlingeklausuler.
i udbud

Desuden er der uddannelseskontroller under arbejdet og ved projektets afslutning, et indsatsteam mod social dumping, fysisk tilstedeværelse af kontrollanter på byggepladserne og risikobaseret tilgang til kontrolbesøg.

Mangler kontrol i kommunerne
Næsten 90 procent af kommunerne har indarbejdet arbejdsklausuler i deres udbuds- og indkøbspolitik, men kun lidt over halvdelen af kommunerne har indarbejdet lærlingeklausuler.

Kun 40 procent af kommunerne har besluttet, at der løbende skal føres kontrol med, om klausulerne overholdes, ligesom kun 20 procent har en central kontrolenhed, der skal kontrollere om klausulerne overholdes.

Kun 60 procent af kommunerne anvender arbejdsmiljøklausuler, og kun 40 procent anvender arbejdsmiljøklausuler, der er særskilte fra arbejdsklausulerne.Læs mere om Byggeri

6/1 2022
AfskærmningAlu stigerBeslagBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriel malingIndustriporteJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSmedejernsporteSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.