Aktuelle nyheder - Byggeri

Aarhus Universitetshospital nærmer sig indvielse

Aarhus Universitetshospital nærmer sig indvielse

Et multifunktionelt tårn bliver vartegn og slutsten for det ambitiøse byggeri af Aarhus Universitetshospital, der har været undervejs i mere end et årti

Del artiklen på

Af Jan Pasternak. Foto: Thomas Mølvig  

Med indvielsen af højhuset Forum, der er planlagt til at finde sted d. 7. september 2022, er etableringen af det nye Aarhus Universitetshospital (AUH) tilendebragt. Udvidelsen af det eksisterende Skejby Sygehus startede i 2009. AUH er et af de meget omtalte seks 'supersygehuse', der bliver bygget i disse år udenfor København. Det nye AUH bliver med op mod 900 sengepladser og næsten en million årlige patienter landets største hospital. Udover en lang række medicinske og kirurgiske specialer er AUH som universitetshospital også hjemsted for en række forskningsområder med tilknytning til Aarhus Universitet.

- Med sine 14 etager og godt 70 meters højde er Forum både et vartegn for det samlede AUH og også en slags slutsten for hele det store hospitalsprojekt. Det har været en meget kompleks opgave for os som arkitekter, for byggeriet samler en lang række helt forskellige funktioner i én og samme bygning, og det omkringliggende landskab skal også fungere som den centrale park for hele hospitalsområdet, siger sagsansvarlig arkitekt og direktør for sundhed Mette Dan-Weibel fra LINK Arkitektur, der har løst opgaven sammen med SLA på landskabssiden, Sweco som ingeniør og med KPC som entreprenør.

Mange funktioner i én bygning

I tilknytning til tårnet ligger tre lavere, sammenhængende bygningskroppe omkring hver sit gårdrum. De tre elementer er kvadratiske i plan og formidler med deres terrassering overgangen mellem det omgivende landskab og det store tårn. Fra indgangsområdet er der adgang til de lavere bygninger, der rummer det nye Steno Diabetescenter Aarhus, SDCA. Her er både behandlingsområder, videnscenter og forskningsfaciliteter. Nederste plan rummer dyrestalde og biobank. 

Udover SDCA rummer Forum også et patienthotel, kontorer og laboratorier til Aarhus Universitet, mødefaciliteter og repræsentationslokaler for hospitalsledelsen samt et auditorium i tilknytning til SDCA i stueplan. Af hensyn til udsigten, som kan nydes af patienter og pårørende, er patienthotellet placeret på de øverste fire etager.

- Via forbindelsesgange mod øst og vest forbinder Forum desuden det gamle og det nye sygehus med hinanden, således at der nu er en sammenhængende ringdannelse i hele strukturen. Da Forum er et knudepunkt i hele AUG, er placeringen på grunden derfor noget, vi har arbejdet rigtig meget med. Bl.a. har vi brugt soldiagrammer til at placere tårnet, så det skygger mindst muligt for de omkringliggende, lavere bygninger, siger Mette Dan-Weibel. 

En helt særlig funktion er et kirkerum til tro og fordybelse, som ligger som selvstændigt element ved hovedindgangen. Salling Fondene har givet en donation til den del, som Folkekirken i øvrigt står for. 

- De mange funktioner har betydet, at vi i praksis udover Region Midtjylland har haft flere bygherrer på projektet i form af SDCA, Aarhus Universitet og Folkekirken. Det har været kompliceret, men da også entreprenøren har været lydhør, har det i praksis faktisk været medvirkende til, at vi har haft et godt forløb og er kommet i mål med et fint resultat, siger sagsarkitekt Rossan David fra LINK Arkitektur.   

Laserede betonfacader

Mens det oprindelige Skejby Sygehus fra 1980’erne står med karakteristiske røde teglfacader, skiller de nye AUH-bygninger i den centrale del af hospitalsområdet sig ud. Her markeres behandlingsafsnittene i de nederste etager med ligeledes røde teglfacader, mens de øvre etager med sengeafsnit står i hvide betonfacader. 

- Hovedgrebet rent arkitektonisk har været at trække den gennemgående røde farve med hele vejen op i tårnet, så det klart adskiller sig fra de omkringliggende hvide sengebygninger og fremstår som et pejlemærke for hele anlægget. Af hensyn til totaløkonomien i projektet, og da vi gerne ville have råd til gode indvendige rum og en smuk park, har vi valgt ikke at beklæde facaderne med røde tegl. I stedet har vi fundet en løsning, hvor betonelementerne blev behandlet med en kastanjefarvet, laserende overfladebehandling på fabrikken, forklarer Mette Dan-Weibel.

Den rødlige farve går igen i de såkaldte spejle; let tilbageliggende partier i lakeret aluminium over facadevinduerne og i en perforeret cortenstålsvæg, der omkranser bygningen til tro og fordybelse.  

Opgraderet indretning

Hos LINK Arkitektur har man også arbejdet meget med specialfremstillede indretningselementer i flere af områderne i Forum. Hos Steno Diabetes Center, der har faciliteter flere steder rundt i landet, er der et ønske om genkendelighed og en vis standard på tværs af centrene.

- SDCA har Novo Nordisk Fonden i ryggen, så der er mulighed for en lidt højere standard i indretning og materialer, end vi har mulighed for i almindelige hospitalsbyggerier, siger Mette Dan-Weibel.

Det har i praksis betydet, at hele indgangsområdet, som er fælles mellem AUH og SDCA, har fået et løft med naturstensgulve i kalkstenen Montpellier Dark og specialfremstillet inventar og aptering i træ. 

- Vi har haft den glæde at få lov til at arbejde med indretningen på en helt anden måde, end vi er vant til i hospitalsbyggerier, ikke bare med SDCA, men også til dels med Region Midtjylland. Vi har været med fra starten i Steno-delen og har haft brugermøder med læger, sygeplejersker og forskere for at lytte til deres ønsker. Selv om det er et hus med flere interessenter, så har vi gerne villet have en gennemgående linje i indretningen gennem bygningen, så brugerne får en oplevelse af, at det er ét samlet hus, når de bevæger sig gennem bygningen, siger Rossan David.

Bygningen til tro og fordybelse, der ikke kun tager udgangspunkt i den kristne tro, er udformet og udsmykket af Ingvar Cronhammer. Det blev hans sidste opgave. Kunstneren Nanna Dubois står for udsmykningen af SDCA, mens Frederik Thylén står for udsmykning af parken.  

Helende landskab

Det samlende element for AUH er den centrale park omkring Forum. Parken ligger i tæt kontakt til SDCA og skal fungere som træningsområde for centret, men landskabet skal også fungere som rekreativt område for alle hospitalets patienter og besøgende. 

Parken, der vil vokse til i løbet af de kommende år, er udformet med stier, bakker og afvekslende vegetation, hvor der er lagt vægt på at skabe så stor biodiversitet som muligt. Tagene på de lavere bygninger er også begrønnet, så patienter i de omliggende, højere sengeafsnit kan kigge ned på noget grønt i stedet for et sort paptag. Oprindelig var det tanken at placere solceller på tagene, men undersøgelser viste, at det var mere fordelagtigt at placere dem på nogle af de eksisterende bygninger.

Areal:

22.880 m2

Arkitekt:

LINK Arkitektur; SLA (landskab)

Bygherre:

Region Midtjylland

Entreprenør:

KPC

Ingeniør:

Sweco

 

Dette er et uddrag af en artikel er bragt i magasinet Byggeri 06 2022

 

-ms

Læs mere om Byggeri

4/7 2022
AfskærmningAlu stigerBeslagBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriel malingIndustriporteJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingLofterMaterielopbevaringMultistigerNye arbejdsopgaverOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSmedejernsporteSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.