LCA
LCA
scroll
Ane Buch bliver ny formand for DanvakAne Buch har stort kendskab til SMV’ernes vilkår, et bredt erhvervspolitisk netværk og stor erfaring med innovationspolitik og initiativer. Det kommer nu Danvaks medlemmer til gode.

Ane Buch bliver ny formand for Danvak

Tidligere adm. direktør for SMVdanmark, Ane Buch, er valgt til ny formand for Danvak. Hun ser et stort behov for at øge vidensniveauer om de tekniske installationer i byggeriet

Den nye formand kommer til at stå i spidsen for arbejdet med at realisere en offensiv strategi om at udbygge Danvaks position som et stærkt fagligt netværk for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima

- Med vores nye strategi står Danvak med et attraktivt tilbud om netværk, kurser, arrangementer og videndeling til fagprofessionelle inden for hele byggeriets værdikæde. Jeg ser det som et af vores vigtigste mål at øge vidensniveauer om de tekniske installationer i byggeriet og at ny viden kommer ud at arbejde hos alle interessenter. Det er der et stort behov for, siger Ane Buch, der afløser Christina Birgitte Daèl, som har siddet på formandsposten i Danvak de seneste to år.

Ane Buch fratrådte i 2020 sit job som adm. direktør for SMVdanmark, hvor hun stod bag skiftet fra en organisation for håndværket til et slagkraftigt erhvervspolitisk talerør for små og mellemstore virksomheder.

Hun har stort kendskab til SMV’ernes vilkår, et bredt erhvervspolitisk netværk og stor erfaring med innovationspolitik og initiativer, der sikrer at ny viden kommer ud til hele erhvervslivet.

Danvak arbejder for at højne medlemmernes kompetenceniveau gennem erfaringsudveksling, kurser, konferencer og faglitteratur. Formålet er at skabe et bedre byggeri i Danmark, der øger brugernes trivsel, styrker bygningernes værdi og fremmer bæredygtighed.

-los


15/4 2021