Aktuelle nyheder - Byggeri

Arbejdsklausuler gælder også underleverandørerBeskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (foto Keld Navntoft)

Arbejdsklausuler gælder også underleverandører

Nu strammer regeringen grebet om brugen af arbejdsklausuler, og ikke mindst kontrollen af om klausulerne overholdes i offentlige kontrakter.

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I et såkaldt ”Hyrdebrev” til myndighederne understreger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, at ’det er en høj prioritet for regeringen, at der sker forbedringer i såvel anvendelsen af arbejdsklausuler som kontrollen og håndhævelsen heraf’.

Ministeren slår fast, at det er et vigtigt redskab til at hindre social dumping, når der udføres opgaver for det offentlige.

Han henviser til den kritik, at der er rejst fra Rigsrevisionen og Statsrevisorerne om statens brug af og kontrol med arbejdsklausuler, og derfor har regeringen blandt andet besluttet, at kontrollen med overholdelsen af arbejdsklausuler i ALLE statslige kontrakter fremover skal ske på baggrund af risikovurderinger.

Udvælgelse til kontrol
I forbindelse med beretningen er det blevet fremhævet, at risikovurderinger må anses som en forudsætning for at kunne afgøre, hvor og hvordan kontrol skal udføres:

- En samlet vurdering af risikoområder og kontrakter samt mulighederne for og omkostningerne ved at føre kontrol bør være grundlaget for en udvælgelse af, hvilke kontrakter der skal kontrolleres. Alle statslige myndigheder skal anvende arbejdsklausuler i alle kontraktforhold om bygge- og anlægsarbejder, fabrikation og udførelse eller ydelser af tjenester uanset kontraktens størrelse, skriver beskæftigelsesministeren blandt andet.

Risikovurdering
Han opfordrer derfor de enkelte ministerier til at være opmærksomme på at skrive arbejdsklausuler ind i deres kontakter, og at de fører risikobaseret kontrol med overholdelsen af arbejdsklausuler.

I forbindelse med risikovurdering kan følgende faktorer eksempelvis indgå:

- Risikobrancher, anvendelse af ufaglært arbejdskraft, udenlandsk arbejdskraft, udstationerede medarbejdere, anvendelse af vikarer, unormal lav pris, lange underleverandørkæder, særlig kendskab til virksomheder, enkeltmandsvirksomheder/falske selvstændige, type samt størrelse af kontrakt og konkrete henvendelser, oplyser Peter Hummelgaard.

Statslig kontrolenhed
Dertil kommer, at der som led i finansloven for 2020 blev oprettet en central kontrolenhed – Kontrolenheden for Arbejdsklausuler – som er placeret i Vejdirektoratet under Transportministeriet.

Kontrolenheden har til opgave at kontrollere overholdelsen af arbejdsklausuler i kontrakter på bygge- og anlægsområdet inden for Transportministeriets ressort samt kontrakter i forbindelse med nogle fællesstatslige opgaver:

- Kontrolenheden vil således foretage risikobaseret kontrol med ovenstående kontrakter. Kontrolenheden meddeler resultatet af kontrol til den relevante statsinstitution, som har ansvar for at gøre eventuelle misligholdelsesbeføjelser gældende over for leverandøren. Det er således forsat den enkelte statsinstitution, som har ansvaret for styringen af de enkelte kontrakter. Kontrol med overholdelsen af arbejdsklausuler i alle andre kontrakter skal fortsat gennemføres af de enkelte statsinstitutioner, slår beskæftigelsesministeren fast.

Retningslinier
Der er udarbejdet nogle retningslinier, der kan bruges som inspiration for de enkelte ministerier til at sikre den nødvendige kontrol med, at arbejdsklausuler overholdes, og regeringen overvejer desuden, om der er behov for at justere cirkulæret og/eller vejledningen om arbejdsklausuler, herunder i forhold til gennemførelse af nødvendig kontrol:

- Så vi kan understøtte, at arbejdsklausulerne i endnu højere grad bliver et effektivt redskab mod social dumping, slutter Peter Hummelgaard.

Sådan!
- Arbejdsklausulen skal forpligte hovedleverandøren - den, som den statslige ordregiver indgår kontrakt med - og eventuelle underleverandører.

- Det er hovedleverandørens ansvar, at eventuelle underleverandører kender og overholder arbejdsklausulen, og hovedleverandøren må derfor videreføre arbejdsklausulen i kontrakter med eventuelle underleverandører for at sikre sig, at også underleverandørens ansatte arbejder på de relevante overenskomstvilkår.

- De vilkår, som ansatte hos hovedleverandøren og eventuelle underleverandører skal have under udførelse af arbejdet i henhold til kontrakten med den statslige ordregiver, omfatter løn - herunder særlige ydelser- arbejdstid og ferie.

- Disse vilkår må ikke være ringere end det, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en landsdækkende kollektiv overenskomst, der er indgået af de inden for det pågældende fagområde mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark.

- Find ud af, hvilken eller hvilke overenskomster der skal lægges til grund og dermed hvilke løn- og arbejdsvilkår der skal være gældende.


Læs mere om Byggeri

24/2 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.