bygma
LCA
scroll
Arkitektvirksomheder: Bygningsreglementet spænder ben    for bæredygtighed i byggeriet - BR18 er opdelt i kapitler, der hver især varetager forskellige hensyn og udmøntes i en række særskilte fagrelaterede krav. Kravene har hver deres faglige berettigelse.

Arkitektvirksomheder: Bygningsreglementet spænder ben for bæredygtighed i byggeriet

En ny pilot-undersøgelse fra Strateginetværk for bæredygtigt byggeri viser, at brugerne af Bygningsreglementet BR18 på flere områder i deres hverdag oplever benspænd mod den nødvendige grønne omstilling indenfor byggeriet

Kirstine Brøgger Jensen, bæredygtighedskonsulent hos Danske Arkitektvirksomheder, forklarer, at mange deltagere i undersøgelsen giver udtryk for, at de generelt drukner i krav og regler, hvilket er et stort selvstændigt problem.

- Derudover er bygningsreglementet i høj grad baseret på konventionelt byggeri, hvilket giver udfordringer med at bane vej for større bæredygtighed i byggeriet. Vi skal have tacklet disse problemer, så bygningsreglementet fremover kan understøtte den nødvendige grønne omstilling - i stedet for at bremse den, siger hun.

Udfordringerne er presserende, eftersom der i National strategi for bæredygtigt byggeri er indført nye klimakrav. Over de kommende år vil grænseværdierne for CO2-udslip blive skærpet. Det vil få betydning for, hvordan og hvad der kan bygges. Derfor er der behov for, at de nuværende regler og rammebetingelser bliver gennemgået.

Målet med undersøgelsen har derfor også været at undersøge, hvordan BR18 fungerer i praksis – samt at kortlægge de steder, hvor byggeriets praktikere siger, at det kan være svært at bygge bæredygtigt.

Et spørgeskema blev udsendt i første halvdel af 2023. 110 respondenter fra hele byggeriets værdikæde bidrog med i alt 133 besvarelser. Besvarelserne er blevet analyseret og samlet i 12 centrale dilemmaer, som byggeriet står overfor.

Respondenter peger f.eks. på, at energikrav og klimakrav ikke understøtter hinanden, på at brandregler modarbejder mere bæredygtige løsninger, på at BR18 ikke understøtter renovering og cirkulære materialer, og også på at paragraffer modarbejder hinanden og fører til minimale løsningrum.

- Det skaber selvsagt frustrationer hos praktikerne, eftersom alle ønsker at bidrage til den grønne omstilling, siger Kirstine Brøgger Jensen.

At det er vigtigt at inddrage den erfaring, som byggeriets praktikere har, understreger Inge Ebbensgaard, der er chef for byggeri og byggepolitik i Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

- Vi har fået så mange indsigtsfulde kommentarer, der viser viljen til og indsigten i at bygge bæredygtigt. Det er særligt positivt, at vi også har modtaget mange forslag, der indeholder balancen mellem Bygningsreglementet og bæredygtighed. Det er nødvendigt, når vi i praksis skal bygge mere bæredygtigt, uden vores byggeri bliver usikkert eller usundt, siger Inge Ebbensgaard.

Strateginetværk for bæredygtigt byggeris undersøgelse

Det er en arbejdsgruppe under Strateginetværk for bæredygtigt byggeri bestående af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) og Danske Arkitektvirksomheder – med assistance fra Søren Jensen Rådgivende Ingeniører - der har udarbejdet publikationen. Strateginetværket består af mere end 30 af byggeriets organisationer og institutioner. Netværket er etableret i forlængelse af regeringens Nationale strategi for bæredygtigt Byggeri.

-hawin

24/11 2023