LCA
LCA
scroll
Arkæologiske fund skaber fortsat økonomiske problemer for bygherrer

Arkæologiske fund skaber fortsat økonomiske problemer for bygherrer

Fristelsen til bare at grave videre er meget stor. Konsekvenserne af at oplyse det til myndighederne er både økonomiske og indebærer forsinkelser af byggeriet

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Skiftende kulturministre har gennem årene måttet tage stilling til spørgsmålet, om det er rimeligt, at en bygherre, der under arbejdet støder på oldtidsfund, selv skal betale for eventuelle udgravninger, ligesom byggeriet sættes i stå i måske månedsvis, mens de lokale museumsfolk undersøger området.

Senest har folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) spurgt den nye kulturminister Jakob Engel-Schmidt, ’hvornår og hvordan ministeren vil ændre museumslovens regler for bygherrens finansiering af arkæologiske undersøgelser, så meget høje undersøgelsesomkostninger ikke forhindrer nybyggeri’

Kikkerten for det blinde øje
Erfaringer fra virkelighedens verden har gennem årene vist, at der er bygherrer, der ’sætter kikkerten for det blinde øje’, hvis der viser sig at være oldtidsfund. De vil ikke risikere at skulle betale enorme beløb for de arkæologiske undersøgelser.

Og fristelsen hos udenlandske underentreprenører, der måske har hentet 100 medarbejdere til Danmark for at udføre et job, til at grave løs, uanset hvad de finder, er også stor.

Drøfter sagen nærmre
Kulturministeren oplyser i sit svar til Preben Bang Henriksen, at ’det er vigtigt, at vi beskytter og dokumenterer vores fælles kulturarv i jorden under os’:

- Samtidig er det også vigtigt, at udgifter til arkæologiske undersøgelser ikke udgør en unødig hindring for udvikling og nybyggeri. Jeg er derfor åben over for at se på, hvordan vi bedst muligt kan sikre balancen mellem disse hensyn. Jeg vil gerne drøfte sagen nærmere, når jeg har haft lejlighed til at se på eventuelle mulige løsninger, oplyser ministeren.

Samme problem med diger
Det samme problem kan opstå, hvis museumsfolk finder ud af ud fra gamle kort, at der har været diger, som ikke har været synlige i 50 - eller 100 år. Også her er det ejeren af jorden, der er forpligtiget til at finansiere en genetablering af digerne:

Kulturministeren oplyser, at Slots- og Kulturstyrelsen har igangsat et nationalt kortlægningsprojekt, som frem mod 2025:

- Udviklingen af et retvisende digitalt kort skal sikre et forbedret vejledende kort over de beskyttede diger i Danmark, som kan danne grundlag for en grundig gennemgang af området samt sikre et bedre administrationsgrundlag fremadrettet. Jeg er dog samtidig altid lydhør over for forslag til, hvordan vi yderligere sikrer den rette balance, lyder budskabet fra Jakob Engel-Schmidt,

6/6 2023