scroll
Benzalkoniumchlorid skal behandles som biocidholdigt produkt

Benzalkoniumchlorid skal behandles som biocidholdigt produkt

EU-Kommissionens har ifølge miljøminister Lea Wermelin nu afgjort sagen omkring algemidler og myndighedernes fremadrettede håndtering af området.

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Miljøministeriet havde fremsendt en anmodning til Kommissionen for at få en vurdering af, om et udendørs rengøringsmiddel, der blandt andet anvendes til algebehandling af tage og indeholder aktivstoffet benzalkoniumchlorid, skulle anses for at være et biocidholdigt produkt, og dermed være omfattet af krav om godkendelse som algemiddel i Danmark.

I afgørelsen har Kommissionen vurderet, at det pågældende produkt skal anses for at være et biocidholdigt produkt.

- Det betyder, at produktet kun må være på markedet, hvis det er godkendt som algemiddel af Miljøstyrelsen, påpeger miljøministren.

Alle informationer tages i betragtning
Kommissionen tydeliggør, at tilstedeværelsen af et aktivstof over et vist koncentrationsniveau er en væsentlig indikation af, at der er tale om et biocidprodukt.

Kommissionen præciserer desuden, at myndighederne bør tage alle informationer fra fabrikanten, distributører og salgssteder i betragtning i deres vurdering af, om et produkt er et biocidprodukt.

Selvom information om produktet ikke direkte omtaler, at det bekæmper skadelige organismer, så kan det udledes på baggrund af de pågældende informationer om produktet. Det er Miljøministeriets vurdering, at afgørelsen kan være med til at øge Kemikalieinspektionens muligheder for håndhævelse på området.

Kan stadig anvendes
Afgørelsen fra Kommissionen giver dog ikke mulighed for at anse alle produkter med det konkrete aktivstof for biocidprodukter.

Det betyder, at det også fremover er muligt at sælge og anvende udendørs rengøringsmidler med benzalkoniumchlorid, men Kemikalieinspektionen vil kunne inddrage yderligere informationer i deres vurdering af, om produktet i virkeligheden sælges med henblik på at bekæmpe alger og derfor skal være godkendt.

- Som opfølgning på afgørelsen har jeg bedt ministeriet om at tage kontakt til en række relevante brancheorganisationer med henblik på, at både detailhandlen og professionelle brugere er opmærksomme på reglerne og myndighedernes nye muligheder for håndhævelse. Endelig har jeg bedt ministeriet om at være opmærksom på, om denne afgørelse viser sig tilstrækkelig til at kunne tage hånd om de udfordringer, vi har oplevet med ulovlige algemidler, i forhold til eventuelt behov for yderligere tiltag til fremtiden, slutter Lea Wermelin

7/2 2022