Aktuelle nyheder - Byggeri

Benzinøen bliver vigtigt trafikalt knudepunkt

Benzinøen bliver vigtigt trafikalt knudepunkt

Prøvestenen, af mange ældre københavnere kendt som ’Benzinøen’, er en halvø ved Amager Strand, hvor der i dag både er industri og rekreative områder

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

I forbindelse med beslutningen om at igangsætte miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej (Havnetunnelprojektet), blev det også besluttet at finde en model for Østlig Ringvejs tilslutningsanlæg på Prøvestenen, som sikrer balance mellem de mange hensyn.

Det er i forvejen besluttet i forbindelse med undersøgelserne af en ny metrolinje til Lynetteholm, at metroens kontrol- og vedligeholdelsescenter også skal være på Prøvestenen, ligesom erhvervshavnen er vigtig for forsyning af blandt andet byggematerialer i hovedstadsområdet.

Det har derfor været nødvendigt at finde en løsning, der i fremtiden både kan sikre plads til metroen, Østlig Ringvej, industrien på erhvervshavnen og de grønne områder.

Mindst mulig påvirkning af havmiljø
Forskellige løsningsmodeller er blevet undersøgt i fællesskab med de interessenter, der allerede er på Prøvestenen, samt Københavns Kommune, Metroselskabet og By & Havn. Med den valgte løsningsmodel kommer tilslutningsanlæg og metroens kontrol- og vedligeholdelsescenter til at ligge tæt, hvilket derved giver plads til erhvervsvirksomhederne, der kan fortsætte deres aktiviteter på Prøvestenen.

Denne løsning vil ifølge Transportministeriet optage en mindre del af det rekreative område på land, men sikrer mindst mulig påvirkning af havmiljøet og vandgennemstrømningen. Der kan endvidere foretages en udvidelse af det rekreative område, bland andet med en ny adgangsvej.

Flere undersøgelser venter forude
Løsningsmodellen for et tilslutningsanlæg på Prøvestenen vil blive undersøgt nærmere som en del af miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej. Miljøundersøgelserne gennemføres frem til 2025, hvorefter miljøkonsekvensvurderingen vil komme i offentlig høring. På baggrund af vurderingen og høringen skal der træffes politisk beslutningen om linjeføring og en eventuel anlægslov for Østlig Ringvej.

Læs mere om Byggeri

3/10 2023
AfskærmningAlu stigerBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringFaldsikringFugemasseFugeskumGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriporteKabelkanalerLofterMaterielopbevaringOmbygningPortautomatikPorteRullestilladsSmedejernsporteSpartelmasseSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTotalrenoveringTrappestigerVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.