Aktuelle nyheder - Byggeri

Beskæftigelsen i byggebranchen HAR toppetTrods et lille fald i byggeriets beskæftigelse i 2020 vil der fortsat være mangel på kvalificerede byggearbejdere

Beskæftigelsen i byggebranchen HAR toppet

Ifølge Danmarks Statistik var der i 4. kvartal 2019 179.000 beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen, og det er en lille stigning på 900 beskæftigede i forhold til det foregående kvartal.

Del artiklen på

Samfund

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Den kvartalsvise byggebeskæftigelse kaldes blandt økonomer ’byggeriets kongetal’, fordi det er det mest tydelige tegn på temperaturen i byggesektoren, og det befinder sig på det højeste niveau i elleve år.

Men ifølge cheføkonom Bo Sandberg fra Dansk Byggeri ser det ud til, at byggeriets opsving har toppet i denne omgang:

- Både beskæftigelse og omsætning har trods alt udviklet sig lidt mere fladt i 2. halvår 2019 end i de foregående 5-6 år. Og 2020 byder ifølge vores prognose på et udramatisk fald på ca. 1.000 personer i byggebeskæftigelsen. Dels har ejerlejlighedsmarkedet i byerne nået et mætningspunkt, og dels er der nu flere vej- og baneprojekter, der afsluttes end påbegyndes, siger cheføkonomen.

Konverteringer for rekordhøjt beløb
Omvendt peger han også på, at det rekordlave renteniveau i 2019 førte til konverteringer af lån for et rekordhøjt beløb:

- Det giver mere friværdi og kaster derfor også flere private renoveringsopgaver af sig. I det hele taget udgør renoveringsmarkedet den vigtige rugbrødsbund under byggeaktiviteten - og det er da også reparations- og vedligeholdelsesområdet, der beskæftiger flest indenfor byggeriet. Senest var det 63.100 i 4. kvartal 2019, siger Bo Sandberg.

Og selv om der i bedste fald er udsigt til en flad udvikling i byggebeskæftigelsen i 2020, så vil der ifølge Dansk Byggeri fortsat være udfordringer med at skaffe kvalificerede medarbejdere. På den anden side betyder den fortsatte høje aktivitet også, at marginaliserede grupper kan få fodfæste på arbejdsmarkedet.

2020 bliver et skelsættende år for byggebranchen
2020 bliver ifølge Bo Sandberg et skelsættende år for bygge- og anlægserhvervet:

- Dels skal der med klimahandlingsplanerne sættes kød og blod på en mere ambitiøs indsats for energirenovering af den eksisterende bygningsmasse. Og dels venter anlægsbranchen med længsel på en afklaring af en langsigtet investeringsplan for infrastruktur, forhåbentlig med bredt flertal bag, siger Dansk Byggeris cheføkonom.

Udsigten til en flad eller svagt faldende udvikling i byggebeskæftigelsen 2020 skal ifølge Dansk Byggeri ses på baggrund af seks år med ubrudt fremgang og 35.000 flere job i bygge- og anlægsbranchen i 2019 end i 2013.

Læs mere om Byggeri

17/1 2020
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.