Aktuelle nyheder - Byggeri

Betonindustrien kan gøre det meget bedreFremtidens Gårdhave i København vandt Betoninnovations Prisen 2023. Foto: Torben Eskerod.

Betonindustrien kan gøre det meget bedre

I 2019 annoncerede Dansk Beton et mål om at halvere CO2-aftrykket fra betonbyggeri i 2030. Meget er sket siden da, og nu vurderer branchen at udledningen med samme bagkant vil kunne reduceres med 70 %

Del artiklen på

Dansk Beton, som står bag Bæredygtig Beton-initiativet, har med hjælp fra Teknologisk Institut udarbejdet et nyt roadmap på baggrund af udviklingen i branchen siden 2019.

Den nye og mere ambitiøse målsætning udspringer blandt andet af cementindustriens hævede målsætninger for 2030.

- Betonindustriens største aftryk ligger i den cement, der indgår i betonen, så når cementindustrien hæver barren, er det oplagt at genberegne betonindustriens målsætning under antagelse af, at cementindustrien lykkes, siger Dorthe Mathiesen, chef for Dansk Beton.

- Derfor er vi meget tilfredse med, at betonbranchen nu er klar til at revurdere målsætningen og løfte barren med en reduktion af CO2-aftrykket med 70 % i 2030, tilføjer hun.

Casper Mathiasen, bestyrelsesleder i Dansk Beton og direktør i Unicon, understreger, at det er vigtigt, at betonbranchen hele tiden flytter sig og samtidig sikrer, at alle visioner er velunderbyggede og faktuelle.

- Mange præsenterer målsætninger uden fremskrivning for CO2-reduktioner, men her kommer vi med en valid fremskrivning af CO2-reduktionener for vores branche.

- Den nye målsætning for betonindustrien vil være et pejlemærke for Dansk Betons medlemmer i de kommende år og være grundlaget for de aktiviteter, der igangsættes i betonindustrien, siger han.

Beton- og cementindustrien har hævet ambitionerne om at reducere CO2-udledningerne frem mod 2030. I Aalborg Portlands roadmap frem mod 2030 er målsætningen at reducere virksomhedens Scope 1-udledninger med 73 % frem mod 2030.

Herudover er der opdaterede ambitioner for CO2-reduktioner med hensyn til armeringsfremstilling og delmaterialer til beton.

Samtidig forventes yderligere elektrificering i betonindustrien, og Energistyrelsen forventer signifikante reduktioner i udledningsfaktoren for el og fjernvarme.

Samlet set forventer betonindustrien at reducere CO2-udledningen med 70 % i 2030 i forhold til 2019, svarende til en reduktion på 1044 KT CO2. Dette er baseret på en antagelse om, at produktionsmængderne er på niveau som i 2019.

Om det nye roadmap

Udgiver: Dansk Beton med hjælp fra Teknologisk Institut i regi af Bæredygtig Beton-initiativet.

Fremskrivningen af forventet CO2-udledning i 2030 er baseret på følgende antagelser:

• Produktionsmængderne er på niveau som i 2019. Antagelsen bygger på en forventning om, at betonmængder til byggeri vil falde som resultat af mere ressourceeffektivt byggeri, mens betonmængderne til anlæg vil stige som resultat af behovet for nye anlæg i den grønne omstilling og klimatilpasning, f.eks. kystsikringer og energianlæg.

• Cementfremstillingen (scope 3) følger visionerne fra Aalborg Portlands roadmap for 2030, hvor det antages, at der sker en 73 % reduktion i CO2-udledningerne.

• Der opnås 10 % CO2-reduktion hos betonproducenterne som følge af optimerede betonrecepter med reduceret cementindhold i betonen.

• Cement importeret fra udlandet (scope 3) opnår samme CO2-reduktioner som visionerne i Aalborg Portlands roadmap.

• Armeringsfremstilling (scope 3) opnår 50 % CO2-reduktion jf. roadmap fra stålindustrien.

• Fremstilling af delmaterialer til beton (scope 3) opnår 50 % CO2-reduktion.

• For betonproducenternes scope 1 - transport af beton - forventer fabriksbetonindustrien, at en stor del af flåden er elektrificeret. Transport af betonelementer vil være mindre elektrificeret.

• For betonproducenternes scope 2 - udledninger på fabrikkerne - forventes markante reduceringer som følge af Energistyrelsens fremskrivninger for energiforsyning.

• Samlet set er der regnet med en reduktion for betonproducenterne på 50 % for scope 1 og 2, og det er valgt at betragte dem samlet, da det udgør en mindre del af det samlede aftryk.

-dc

Læs mere om Byggeri

21/11 2023
AfskærmningAlu stigerBrandstigerByggerådgivningByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringFaldsikringFugemasseFugeskumGarageanlægGarageporteGipspladerIndustriporteKabelkanalerLofterMaterielopbevaringOmbygningPortautomatikPorteRullestilladsSmedejernsporteSpartelmasseSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTotalrenoveringTrappestigerVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.