Aktuelle nyheder - Byggeri

Big data skal forbedre byggeriets produktivitet - Både data om byggeprojekters processer og resultater, og data om igangværende nybyggeri og den eksisterende bygningsmasse skal stilles til rådighed for byggeriet parter, siger prodekan Thorkild Ærø

Big data skal forbedre byggeriets produktivitet

Aalborg Universitet og Byggeriets Evaluerings Center (BEC) har aftalt et samarbejde om at samle data fra evalueringer af byggeprojekter med geodata og registerdata om bygningskarakteristika m.v.

Del artiklen på

BEC vil stille sine data til rådighed for Aalborg Universitet, og universitetet vil videreudvikle byggeevalueringerne i samarbejde med BEC's medlemsvirksomheder. Formålet er at give ny viden, som i afgørende grad kan forbedre byggeriets produktivitet. Samtidig vil det være muligt at inddrage nye områder, f.eks. bæredygtighed, i evalueringerne.

- Danmark er formentlig det land i verden, der har flest data til rådighed om alle aspekter af byggeriet. Det gælder både data om byggeprojekters processer og resultater, og data om igangværende nybyggeri og den eksisterende bygningsmasse. Vores ambition er at nyttiggøre disse big data til at løfte kvalitet og effektivitet i byggeriet, siger prodekan Thorkild Ærø fra Aalborg Universitet.

Evalueringerne videreføres
BEC har siden 2002 evalueret mange tusind byggeprojekter med hensyn til økonomi, tidsplaner, arbejdsmiljø og en række andre forhold. Aftalen med Aalborg Universitet indebærer, at BEC overdrager alle data om disse evalueringer til universitetet. Samtidig indgår de to parter et samarbejde om at udvikle et nyt evalueringskoncept og en ny analysemetode til erstatning for BEC's hidtidige projektevalueringer.

- Vi ser store perspektiver i fremover at kunne tilbyde bygherrer, rådgivere og entreprenører at kombinere BEC's hidtidige data om byggeprojekter med data fra andre kilder, siger bestyrelsesformand Finn Lauritzen fra BEC.

Direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri er enig:

- Kombinationen af data kan give os værdifuld viden om, hvad virksomhederne skal have fokus på, og hvor de eventuelt skal ændre adfærd.

Han nævner som eksempel, at der kan være særlige bygningstyper med bestemte facadematerialer, som især giver anledning til forsinkelser i forbindelse med renovering.

Et læringsredskab
Også direktør Lene Espersen fra Danske Arkitektvirksomheder er positiv over for udsigten til et nyt evalueringskoncept:

- Muligheden for at bruge benchmarking som et læringsredskab er meget interessant for både rådgivere og udførende. Hvis vi får indblik i de bagvedliggende årsager til, at nogle virksomheder performer bedre end andre, vil det kunne bidrage til at løfte hele branchen, siger hun.

Gennem det næste år fortsætter BEC med at evaluere byggeprojekter for sine medlemmer. Derefter viderefører Aalborg Universitet evalueringerne i den hidtidige form, ind til det nye evalueringskoncept er færdigudviklet.

Det nye evalueringskoncept vil blive udviklet i tæt samarbejde med BEC's medlemmer. Efter det nye evalueringskoncept er implementeret i 2021, vil det være Aalborg Universitet, der udfører evalueringer af byggeprojekter.

-los

Læs mere om Byggeri

1/7 2019
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriFundamenterGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentrepriseIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRabatkoderRullestilladsSandwichpanelerSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTeleskopstigerTotalentrepriseTotalrenoveringTrappestigerTræUderums møblerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.