LCA
LCA
scroll
Bæredygtighed ignoreres ved udbud af støjskærme

Bæredygtighed ignoreres ved udbud af støjskærme

Trækonstruktioner taber udbud, hvis de er blot én procent dyrere end lavestbydende, selvom man der kan dokumenteres 67 procent lavere klimaaftryk

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det stigende behov for støjafskærmning ved primært motorvejsstrækninger gennem byer og anden bebyggelse har sat fokus på forskellige mulige løsninger på støjafskærmning.

Ikke mindst peger virksomheden ’Pilebyg’ på bæredygtige løsninger i træ i stedet for de oftest sete aluminium/stål løsninger.

I en henvendelse til Folketingets Transportudvalg forklarer Vibe Gro fra Pilebyg, at Vejdirektoratet ved udbud af støjskærme ikke inddrager klimaperspektiver:

- Af de seneste udbud fra Vejdirektoratet for anlæg af de nye støjskærme, senest 7,7 kilometer ved Aalborg fremgår det af udbudsmaterialet, at man ’rundt regnet’ alene vil foretage en pris- og kvalitets-evaluering, og at det endnu er for tidligt at inddrage mulige klimaaspekter, noterer Vibe Gro.

Klimabelastende anlægsstrategi
Udbuddet er blot en af mange anlægsinvesteringer fra Transportforliget, hvor klima som et kriterie ikke indgår.

Pilebyg har som producent/forhandler af bæredygtige støjskærme i træ siden 1999 haft kontakt med Vejdirektoratet, hvor der øjensynligt fortsat er tillid til, at stål/aluminium er mere bæredygtigt end træ.

Ifølge Pilebyg kan de generelle kvalitets-parametre også rumme klima, men der er ikke politisk opbakning til at prioritere klima i udbudsmaterialerne:

- Sandsynligheden taler således for, at man vil fortsætte udbygning med støjskærme bygget i stål- og aluminiumskassetter. En klimabelastende anlægsstrategi for støjskærme, som vi i de seneste år har set udvikle sig langs motorvejene rundt om København, på Fyn og eksempelvis ved Skanderborg, skriver Vibe Gro til Transportudvalget.

Taber udbud minimalt trods langt større bæredygtighed
Pilebyg henviser videre til, at man i byggeriet prioriterer træ for at opnå et lavere klimaaftryk. Det gælder blandt andet ’højhuse’ i træ.

I eksempelvis Tyskland, Norge og Sverige, er træprodukter i langt højere grad nået til vejsektoren:

- Vores tyske partner har bygget træstøjskærme, der nu er 40 år gamle. Andre aspekter som biodiversitet og æstetik kunne også følge med. Vi har i vores virksomhed i samarbejde SWECO arbejdet målrettet med at udvikle og kortlægge klimagevinsten specifikt for støjskærme bygget i træ, skriver Vibe Gro og slutter:

- Sat på spidsen, taber man i dag udbuddet, hvis man er én procent dyrere end lavestbydende, selvom man kan dokumentere 67 procent lavere klimaaftryk med et mere bæredygtigt design end de konventionelle løsninger, der i dag vinder udbuddene…

14/3 2023