LCA
LCA
scroll
Bro mellem Fyn og Als koster Femernforbindelse dyrt

Bro mellem Fyn og Als koster Femernforbindelse dyrt

Stærke kræfter i Sønderjylland med Danfoss i spidsen arbejder målrettet på at få en tredje Lillebæltsforbindelse mellem Als og Fyn.

Af Dan Bjerring

Med ansættelsen af statsminister Mette Frederiksens tidligere spindoktor, Martin Rossen er det den almindelige opfattelse på Christiansborg, at Danfoss nu lægger ekstra pres på at få en ny fast Lillebæltsforbindelse mellem Fyn og Als for blandt andet på den måde at få hurtigere adgang til hovedstadsområdet og dermed også Kastrup Lufthavn.

Det har fået tidligere transportminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance til at spørge sin efterfølger Benny Engelbrecht, hvor lang tilbagebetalingstiden på Femern-forbindelsen bliver, hvis der også anlægges en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Den nuværende transportminister, der selv er valgt til Folketinget i Sønderborgkredsen, erkender i sit svar, at motorvejsforbindelsen over Lillebælt er i dag trafikalt hårdt belastet.

Forlænger tilbagebetalingstid med flere år
Ifølge ministeren viser Vejdirektoratets trafikprognoser, at vejtrafikken fortsat vil stige i de kommende år, og at én af mulighederne for at aflaste broerne over Lillebælt kan være en fast forbindelse mellem Als og Fyn.

Vejdirektoratet har gennemført en indledende undersøgelse af de trafikale, finansielle og samfundsøkonomiske perspektiver ved en fast forbindelse mellem Als og Fyn, og det fremgår blandt andet af rapporten, at ’omkring 1.000 køretøjer vil overflyttes fra Femern Bælt-forbindelsen og i stedet benytte Als-Fyn forbindelsen”:

- Der er ikke foretaget en nærmere analyse af de økonomiske konsekvenser for den kommende tunnel under Femern Bælt af en eventuel fast forbindelse mellem Als og Fyn og dermed ikke af konsekvenserne for tilbagebetalingstiden for Femern Bælt-projektet, oplyser Benny Engelbrecht.

Femern A/S har dog tidligere påpeget, at 500 færre personbiler pr. døgn på den faste forbindelse over Femern Bælt er beregnet at forlænge tilbagebetalingstiden for det samlede Femern Bælt-projekt med to år.

3/8 2020