left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Bro-renovering af stålkonstruktioner går i gangBroen skal have en ny overfladebehandling for at forlænge dens levetid, og årets arbejder forventes at være afsluttet med udgangen af september.

Bro-renovering af stålkonstruktioner går i gang

I starten af april genoptager Vejdirektoratet renovering af Ny Lillebæltsbro. I år er det stålkonstruktioner i broens sydside samt mindre restarbejder på broens nordside, der skal færdiggøres

Del artiklen på

Arbejdet på broen omfatter først afrensning af nedslidt overfladebehandling på stålkassedragerens spidsplader, sidetårnskonstruktioner, låseklemmer og penduler samt inspektionsvogne. Derefter påføres ny korrosionsbeskyttende overfladebehandling. Malingen skal beskytte broens stålkonstruktioner og forventes at holde 25-40 år.

- Nu skal vi i gang i broens sydside – i den side, hvor trafikken kører fra Jylland mod Fyn. Vi skal fra belægningskanten ved autoværnet til brokassens yderkant afrense og male broens stålkonstruktioner. Vi arbejder altså i broens yderside. Sidste år blev arbejdet udført i broens nordside, men vi nåede ikke helt i mål, og derfor gør vi desuden Nordsiden færdig i løbet af foråret, siger Peter Holt, der er fagprojektleder i Vejdirektoratet.

Renoveringen udføres i deletaper og starter på hængebroens sidefag ved Jylland og afsluttes ved sidefaget mod Fyn. I takt med fremdriften vil arbejdet bevæge sig, og deletaperne udgøres af arbejdsstrækninger på cirka 150 meter ad gangen.

- Entreprenøren udfører arbejdet fra stilladser, når broens kabelklemmer, penduler og sidetårnskonstruktioner skal renses og males. Når broens spidsplader skal renoveres, foregår det mere støjende og støvende arbejdet fra indkapslede malerbokse, siger Peter Holt.

Broens projektører, nødtelefoner og vejrstation vil være midlertidigt ude af drift, mens arbejdet står på, fordi forsyningen til flere af broens installationer frakobles.

Ommen er udførende hovedentreprenør på opgaven.

Konsekvenser for trafikken
Vejdirektoratet tilstræber, at trafikanterne generes mindst muligt. Ved opstarten d. 6. april får entreprenøren tilladelse til at benytte det yderste spor til arbejdsareal. Når trafikbelastningen ændrer sig i takt med genåbningen af Danmark, vurderes det, om der er behov for at ændre på trafikafviklingen.

- Pga. Covid-19-restriktionerne er trafikbelastningen lavere end normalt, og så længe trafikbelastningen tillader det, vil entreprenøren benytte ét spor til arbejdspladsareal. Når Danmark åbner mere op, og trafikken stiger, vil vi naturligvis tilpasse afmærkningen, da mange trafikanter normalt krydser Ny Lillebæltsbro dagligt. Broen er en vigtig forbindelse mellem to landsdele, så vi har et stort fokus på at udføre arbejdet med færrest mulige gener for trafikken, siger Peter Holt.

Når trafikbelastningen forventeligt stiger efter Covid-19 vil alle kørespor fra Jylland mod Fyn være farbare i eftermiddagsmyldretiden. Det tunge kørespor inddrages kun uden for eftermiddagsmyldretiden, og kun når det er nødvendigt for arbejdets udførelse. Det tunge kørespor kan blive inddraget på hverdage fra kl. 18 til kl. 14 den efterfølgende hverdag. I weekender kan sporet inddrages både lørdage og søndage.

Fra Fyn mod Jylland vil alle kørespor være farbare i morgenmyldretiden når trafikbelastningen normaliseres efter Covid-19. Det tunge kørespor vil kun blive inddraget uden for morgenmyldretiden, og kun når det er nødvendigt for arbejdets udførelse. Køresporet kan blive inddraget på hverdage fra kl. 9 til kl. 06.30 den efterfølgende hverdag. I weekender kan sporet inddrages både lørdage og søndage.

Der bliver en hastighedsnedsættelse til 80 km/t i den side, hvor der arbejdes.

-kj

Læs mere om Byggeri

30/3 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.