Aktuelle nyheder - Byggeri

Brofiasko uden ansatteDet er ikke just trængsel, der plager Fjordforbindelsen ved Frederikssund

Brofiasko uden ansatte

Der kørte i marts kun 2.264 betalende personbiler over Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund i døgnet, hvortil kommer 484 lastbiler, der er tvunget til at benytte broen. Der var budgetteret med 11.900 køretøjer i døgnet

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Folketingets Transportudvalg har i brev til transportminister Benny Engelbrecht bedt ministeren oplyse, om der er potentiale for at styrke økonomien i Kronprinsesse Marys Bro – Fjordforbindelsen - over Roskilde Fjord, ved at administrationen af forbindelsen lægges direkte ind under Sund & Bælt.

Indtil videre har Kronprinsesse Marys Bro været en total fiasko, idet målsætningen for antal daglige køretøjer ved indvielsen var der var 11.900 i døgnet, mens det reelle tal flere år efter åbningen i marts måned i år kun var 2.264 betalende køretøjer, hvortil kommer 484 lastbiler, der er tvunget til at benytte broen.

Borgerne sætter hælene i
Borgene i området har simpelthen stemt hælene i, fordi de protesterer mod, at det er en betalingsbro:

- Det er Sund & Bælt, der i dag varetager en række væsentlige og omkostningstunge opgaver for den selvstændige offentlige virksomhed Fjordforbindelsen Frederikssund. Sund & Bælts datterselskab Bro Bizz Operatør A/S har ansvaret for den daglige drift af betalingsanlægget og varetager opgaven med at inddrive betaling for passage på forbindelsen, oplyser ministeren over for folketingsudvalget.’

Stordriftsfordel
Det er derimod Vejdirektoratet, som er forretningsfører og varetager den daglige administration.

Rollen som forretningsfører betyder ifølge ministeren især, at Vejdirektoratet skal bistå bestyrelsen i dens opgavevaretagelse samt at varetage den daglige drift af virksomheden:

- Der vurderes at være en stordriftsfordel i, at forretningsførerfunktionen er en integreret del af Vejdirektoratets øvrige aktiviteter, og at virksomheden derved drager nytte af de eksisterende kompetencer og ressourcer hos Vejdirektoratet, oplyser Benny Engelbrecht.

Ingen ansatte medarbejdere
Han peger på, at der ikke er ansat medarbejdere i virksomheden Fjordforbindelsen, da Vejdirektoratet stiller det nødvendige antal medarbejdere og øvrige ressourcer til rådighed for varetagelse af Fjordforbindelsens virksomhed:

- Forretningsførerfunktionens placering i Vejdirektoratet understøtter herudover en løbende dialog og mindsker omkostninger til koordinering af grænseflader mellem virksomheden og Vejdirektoratet. På den baggrund vurderer jeg umiddelbart ikke, at der vil være et væsentligt økonomisk potentiale i at flytte administrationen af forbindelsen til Sund & Bælt, slutter transportministeren.

Læs mere om Byggeri

27/4 2021
AfskærmningAlu stigerBeslagBrancheforeningBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.